Under pandemin har karensreglerna tillfälligt ändrats så att början på en sjukfrånvaro inte skapar det vanliga avbräcket i inkomsten. Men från oktober gäller de tidigare reglerna igen.

Den som blir sjuk får då stå för en karens, en sorts självrisk, på en genomsnittlig sjuklönedag innan ersättning börjar betalas ut.

Från fackligt håll har sedan länge önskemål förts fram om att helt slopa karensen. LO menar att den kan leda till skadlig sjukfrånvaro och smittspridning om folk inte har råd att stanna hemma.

Ändra i karensavdraget

När regeringen under onsdagen presenterade budgetförslag om sjukförsäkringen lämnade socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) även följande besked:

– Regeringen avser att tillsätta en utredning för att se över behovet av att ändra i karensavdraget, till exempel för kontaktyrken där man träffar personer i riskgrupper.

Han lyfte fram hälso- och sjukvården och äldreomsorgen som sektorer med sådana jobb.

LO: Avskaffa permanent

Enligt ministern ska utredaren titta på karensavdragets effekter hälsomässigt och ekonomiskt.

– Från LO:s sida kommer vi självklart fortsätta driva på att karensavdraget ska avskaffas permanent. I dag fick vi beskedet att man i alla fall ska se över det och det är ett steg på vägen, sa LO-ordföranden Susanna Gideonsson som också medverkade på pressträffen.

I kommentarer från Kommunal och Vårdförbundet välkomnas beskedet om en översyn. Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro säger i ett pressmeddelande att pandemin visat hur viktigt det är att karensavdraget slopas:

– Man ska inte som arbetstagare behöva bli straffad ekonomiskt för att man tar ansvar för sin egen och andras hälsa.

Avdrag på sjuklönen

Det nuvarande karensavdraget infördes 2019. Den som är sjuk får ett avdrag på sjuklönen som motsvarar ersättningen för en genomsnittlig arbetsdag.

Tidigare fanns en karensdag, den gjordes om för att inte avdragets storlek skulle påverkas av hur många timmar man är schemalagd just den dag då man råkar bli sjuk.

Karensdagen infördes 1993, innan dess hade karensreglerna varit slopade sedan 1987.