Sjukintyg krävs senare än vanligt

De tidsgränser som vanligtvis gäller för när man ska lämna läkarintyg till arbetsgivare och Försäkringskassa är ersatta av tillfälliga regler. Den som nu blir sjuk behöver inte lämna läkarintyg till arbetsgivaren utan endast till Försäkringskassan efter tre veckors sjukdom. Gäller till och med 30 september 2021. 

Slopat karensavdrag

Under pandemin beslutade regeringen av smittspridningsskäl att tillfälligt slopa det så kallade karensavdraget, alltså det avdrag som i vanliga fall görs för första sjukdagen. Arbetsgivaren drar fortfarande av från lönen, men du kan begära ersättning (810 kronor) från Försäkringskassan. Gäller till och med 30 september. 

Riskgrupper kan få ersättning

De som löper stor risk att bli allvarligt sjuka om de smittas med covid-19 samt vissa personer som vårdar anhöriga som löper stor risk kan få ersättning för att stanna hemma från jobbet. Från 1 juni har fler diagnoser lagts till i listan över riskgrupper. Gäller till 30 september. 

Om du är smittad men inte sjuk

Smittbärarpenning heter ersättningen du kan få om du inte får gå till arbetet för att du är eller kan vara smittad med covid-19 eller om någon som du bor med testat positivt. Du behöver inte lämna in något läkarintyg när du ansöker hos Försäkringskassan.

Uppskjuten prövning av sjuka

Normalt sett hårdnar Försäkringskassans krav för att få fortsätta vara sjukskriven efter dag 180. Men en tillfällig bestämmelse i coronatider undantar de som är sjuka (inte bara i covid) och som inte hunnit klart med planerad vård eller rehab på grund av pandemin. Undantaget gäller till 31 december.

Förlängt omställningsstöd och korttidsarbete

Staten fortsätter ersätta förlorad inkomst för anställda som får gå ner i arbetstid till följd av pandemins konsekvenser, så kallat korttidsarbete. Det gäller till 30 september. Företag kan också få så kallat omställningsstöd om intäkterna minskat mycket under coronakrisen.

Coronaanpassa arbetet

Folkhälsomyndigheten rekommenderar hemarbete för de som kan, det rådet gäller fram till och med 30 september. Andra bör, om möjligt, anpassa arbetstiderna för att undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen. Och hålla avstånd på möten, i fikarum och i omklädningsrum. 

De tillfälliga coronareglerna

Regeringen och myndigheterna följer utvecklingen av pandemin och kan ändra och förlänga tillfälliga regler.

För detaljerad information kring olika regler och riktlinjer – läs på respektive myndighets sajt vad som gäller.