I ett försök att baxa igenom budgeten så att Centerpartiet blir nöjda har finansminister Magdalena Andersson lagt in skattesänkningar på förvärvsinkomster för låg- och medelinkomsttagare.

Det är försiktiga skattelättnader, inte alltför omfattande och med ett klart fokus på låglönegrupper. Likväl blir kostnaderna sju miljarder kronor, i och med att dessa små sänkningar smetas ut över nästan hela befolkningen.
Ingen vet om det räcker för Centern. Centern har ju förbjudit Socialdemokraterna att förhandla om budgeten med Vänsterpartiet och leker själva hellre tysta leken än tar något ansvar för Sveriges framtid.
Så ovissheten är total.

Men om vi ser till vad Sverige och svensk ekonomi just nu behöver så är bilden tydlig: Med 400 000 arbetslösa ska vi knappast sänka skatten. Skattesänkningar drar undan resurser som behövs för att få människor i arbete.

En gåva till eliten

Visst kan en sänkt skatt för låg- och medelinkomsttagare ses som en viss, om dock liten, kompensation för de gigantiska skattesänkningar som Centern och Liberalerna baxade igenom i januariavtalet som en sällsynt rundhänt gåva till landets elit.

När värnskatten togs bort som en följd av januariavtalets punkt 5 så innebar det en skattelättnad för Sveriges högsta ekonomiska elit på den ofattbara summan av 67 000 kronor i månaden, enligt LO:s beräkningar.

Nu får vanliga människor i alla fall en liten skattesänkning även de, även om den stannar vid 2 820 kronor per år i stället för 67 000 kronor per månad.
Men naturligtvis borde vi inte sänka skatterna över huvud taget, inte den lilla sänkning för i stort sett alla, som finns med i höstens budgetförslag, och framför allt inte den gigantiska sänkningen för höginkomsttagare som Centern och Liberalerna drev igenom.

Centertyckande framför kunskap

I en tidigare samhällskontext skulle detta varit självklart: med en långtidsarbetslöshet på historiska nivåer och med stora behov i välfärden kan skattesänkningar knappast bli prio ett.

Skattesänkningar hämmar i ett sådant läge ekonomin och tillväxten blir lägre än vad den skulle ha blivit om resurserna i stället satsades på aktiv ekonomisk politik.

Det parlamentariska läget har dock gjort att Socialdemokraternas kunskaper om hur vi skapar välfärd och hög sysselsättning har hamnat i bakgrunden av ett centerpartistiskt tyckande.

Och Centern tycker att skattesänkningar är viktigare än välfärd och jobb. Så då måste Centern få lite skattesänkningar, annars går budgeten inte igenom.

Centerns tyckande är fördummande för den ekonomiskpolitiska debatten.
Den märgkrossande skruvstädspolitik som partiet förfäktar drivs igenom mot bättre vetande.

Och partiets makt runt budgetarbetet är något som också genomsyrar vänsterns reaktioner på budgetförslaget.

Boris Johnson höjer skatter

Kritiken är överlag återhållsam och skattesänkningarna verkar mer betraktas som ett nödvändigt ont, en gåva till Centern som vi får stå ut med även om sysselsättning och ekonomisk tillväxt tar stryk. En av få starka röster som har ifrågasatt skattesänkningar i relation till behoven på arbetsmarknaden är LO:s tf chefekonom Åsa-Pia Järliden Bergström.

Som Arbetets ledarsida tidigare har uppmärksammat går dessutom Centerns nedskärnings- och skattesänkarpolitik på rak kollisionskurs mot den internationella ekonomiska debatten.

Statens ansvar för att skapa hög tillväxt och en fungerande ekonomi är det som styr USA:s president Joe Bidens omsvängning från Trumptiden med nya förslag om gigantiska statliga investeringspaket.

Även Storbritanniens konservative premiärminister Boris Johnson förklarade så sent som i fredags att han vill höja skatten och införa en högre socialförsäkringsavgift för att klara landets välfärd.

Jobb – inte sänkt skatt

Men i Sverige tycker Centern att skattesänkningar är bäst och Centern har också det politiska utrymmet att få igenom delar av sin kontraproduktiva politik.

Rävsitsen för regeringspartierna är därmed reell.
Men nog skulle Socialdemokraterna kunna förklara sin ståndpunkt bättre även om regeringen nu försöker hitta vägar att blidka Centern inför budgetomröstningen.

Vi behöver satsningar på jobb och välfärd. Vi behöver inte skattesänkningar.

Det måste vi få höra från socialdemokratin.