Med snart endast ett år kvar till valet pågår arbetet för fullt med att forma valstrategierna i riksdagens alla demokratiska partier.

Men hos de högerradikala förbereds även en annan taktik. Det är att försöka undergräva tilliten till hela valsystemet genom anklagelser om valfusk, en internationellt väl beprövad metod i högerradikala kretsar.

Redan till EU-valet 2009 skrev SD-ledaren Jimmie Åkesson i ett pressmeddelande:

”­Det pågår ett omfattande valfusk ute i vallokalerna, där i första hand småpartiernas valsedlar göms och slängs och där vissa valförrättare utsätter partier man ogillar för negativ särbehandling.”

Misstanke om valfusk

Till riksdagsvalet valet 2018 öppnade Sverigedemokraterna en hemsida där läsare uppmanades skriva in iakttagelser om valfusk och sabotage.

Via Facebook spreds också manualer för hur man anmäler misstanke om valfusk.

Den händelse som fick störst uppmärksamhet var att en last med SD:s valsedlar till bostäder inte hade delats ut.

Men detta gällde även Centerns och Moderaternas valsedlar i området, och tryckeriet och Postnord började skylla på varandra om vems felet var.

Det var dock flera veckor för valet så en ny leverans kunde ordnas.

Något orkestrerat valfusk fanns naturligtvis inte. Men detta viktiga faktum var i sammanhanget ointressant.

SD ville väcka tanken om fusk

Ambitionen för Sverigedemokraterna var i stället att väcka tanken på att det kunde ske valfusk och därmed ifrågasätta valsystemet.

Och det här är en tydlig internationell strategi från extremhögerns sida.

Under president Obamas återvalskampanj 2012 angrep den högerpopulistiska Teapartyrörelsen Demokraterna och Obama för att organisera valfusk, bland annat med påståendet att människor som inte hade rösträtt skulle bussas till vallokalerna.

Liknande beskyllningar plockade president Trump upp i sin återvalskampanj förra året, och anklagelser om valfusk var bärande i Trumps iscensatta försök att storma kongressen efter valet.

I det alltmer sargade Brasilien försöker nu landets högerradikala president Jair Bolsonaro med vikande opinionssiffror också han undergräva tilltron till valsystemet.

Han nya förslag är att varje väljare redan på vallokalen ska få ett intyg om vem man har röstat på för att kunna avslöja valfusk.

Hur detta intyg skulle kunna användas är dock tämligen oklart, eftersom alla intyg i så fall måste samlas ihop, räknas och jämföras med det officiella valresultatet.

Men denna brist på logik är oväsentlig. Syftet är att undergräva tilltron till valsystemet, att plantera bilden av att valfusk kan ske, till exempel om Bolsonaro förlorar nästa val.

SD-mantran om valfusk

Och samma strategi ligger väldigt tydligt bakom även Sverigedemokraternas återkommande valfuskskampanjer.

Så under det närmaste året möter vi med stor säkerhet åter SD-mantran om valfusk.

Det kommer inte att undergräva valresultatet, även om SD säkert får gott om sändningstid i SVT:s Agenda för att förklara sin konspirationsteori.

Men misstänksamheten mot demokratin kan komma att öka, de som försvarar det svenska valsystemet kan lättare komma att kopplas till en fuskande ”elit”.

Övriga partier kan då välja mellan att för utlovad egen vinning spela med i Sverigedemokraternas fabler, eller presentera en politik som vinner väljare genom välfärd och jobb.