– Myndigheten ska hjälpa till att upptäcka mer komplicerade fuskupplägg som enskilda myndigheter har svårare att identifiera, sa finansministern Magdalena Andersson (S) på en pressträff på måndagsmorgonen.

Där presenterades budgetsatsningar inriktade mot kriminalitet i arbetslivet och brott riktade mot välfärdssystemen, ofta tätt sammanflätade typer av brottslighet.

Den myndighet Magdalena Andersson talar om är tänkt att starta 2023 och vara fullt utbyggd ett par år senare. Den ska dels samordna utbetalningar av statliga ersättningar, exempelvis från Försäkringskassan, och dels skärpa kontrollerna av samma system.

Förhoppningen är att lättare upptäcka exempelvis om någon får ersättning från flera håll samtidigt på ett felaktigt sätt, eller om någon får sjukersättning samtidigt som hen till exempel driver företag.

Statlig offensiv mot fusk

Myndigheten är en del av vad Magdalena Andersson beskriver som en statlig offensiv mot fusk och välfärdsbrottslighet.

På pressträffen presenterades budgetsatsningar på 200 miljoner kronor nästa år, en summa som sedan växer till 300 miljoner till år 2024.

En rad myndigheter ska, enligt budgeten, få ökade anslag avsedda just för kontrollverksamheter. Det gäller bland annat Arbetsförmedlingen, Transportstyrelsen och Arbetsmiljöverket.

– Vår bedömning är att det här paketet kommer att leda till fler razzior på våra byggarbetsplaser och restauranger, så att de företag som sköter sig ska få bättre möjligheter att konkurrera, säger finansministern.

Sekretesslättnader efterfrågas

De myndigheter som samverkar mot brott i arbetslivet har sedan länge efterfrågat sekretesslättnader sig emellan. De har pekat på att de exempelvis inte kan tipsa varandra om arbetsplatser som bör granskas.

Magdalena Andersson nämner på pressträffen att en sådan översyn nu har inletts. 

– Vi har gett en utredning i uppdrag att utvärdera möjligheten till förstärkt informationsutbyte mellan myndigheter, kommuner och arbetslöshetskassor för det är ett viktigt verktyg i att bromsa bidragsbrotten.

Utredning i juni 2022

Uppdraget har lämnats till en intern utredare inom regeringskansliet och ska slutredovisas i juni nästa år.

I slutet av sommaren meddelade också arbetsmarknadsministern Eva Nordmark (S) att regeringen avser att inrätta en delegation mot arbetslivskriminalitet, för att främja samverkan mellan myndigheter och andra relevanta aktörer.

Något hon bekräftade i en debattartikel på arbetet.se i dag.