Nästan var tredje sysselsatt upplevde förra året besvär som orsakats av arbetet. Det visar Arbetsmiljöverkets rapport som presenterades i dag, onsdag, och som visar en ökning sedan förra rapporten som kom 2018.

– Det handlar om fyra procentenheter vilket kanske inte låter mycket. Men i antal människor handlar det om en ökning på cirka 200 000, sa Ann Ponton Klevestedt som är enhetschef för statistik och analys vid myndigheten under en presskonferens. 

Och räknar man om de 11 500 människor som svarat i undersökningen, till samtliga sysselsatta, upplever 1,6 miljoner svenskar besvär från jobbet. 

Hög arbetsbelastning

Den vanligaste orsaken är hög arbetsbelastning. Det vanligaste besväret är trötthet efter jobbet. Och det yrke där flest upplever att jobbet påverkar den egna hälsan är undersköterskor.

Olyckor är inte särkskilt vanliga, fem procent har svarat att besvären kommer av en ren olycka. 

– Det är intressant utifrån hur mycket fokus det blir på åtgärder efter en olycka. Men det är viktigt att komma ihåg att de flesta besvär kommer från andra förhållanden i arbetet, säger Ann Ponton Klevestedt.

Yrken där flest har besvär

 • Undersköterskor
 • Sjuksköterskor
 • Grundskolelärare, fritidspedagoger, förskolelärare
 • Snickare, murare, anläggningsarbetare
 • Pedagoger med specialistkompetens

Yrken där lägst antal uppger besvär

 • Revisorer, finansanalytiker, fondförvaltare
 • Civilingenjörer
 • Chefer inom ekonomi, försäljning och marknadsföring
 • Försäkringsrådgivare
 • Städledare och fastighetsskötare

De vanligaste orsakerna till besvär på jobbet

 • För hög arbetsbelastning
 • Påfrestande arbetsställning eller långvarigt stillasittande
 • Krävande kunder, anhöriga, elever, patienter eller motsvarande
 • Otydliga eller motstridiga krav från arbetsgivaren
 • Tung manuell hantering

Vanligaste besvären

 • Trötthet
 • Fysisk smärta eller värk
 • Nacke, axlar, arm
 • Sömnstörningar
 • Huvudvärk