Sedan den 23 juni har de två medlemmarna som arbetar på Tema Elektro varit uttagna i strejk och jobbet som de skulle ha utfört är satt i blockad. Målet är att få arbetsgivaren att teckna kollektivavtal med Elektrikerna.

Peter Jönsson, ombudsman på Elektrikerna, meddelar att medling fortsatt pågår med hjälp av medlare från Medlingsinstitutet.

Fler lägger ner arbetet

Om företaget inte tecknar kollektivavtal kommer Elektrikerna att utöka konflikten och stoppa allt arbete för medlemmar som går under Installationsavtalet vid samtliga arbetsplatser i Sjöbo kommun. Sympativarslet gäller från tisdag den 10 augusti. Om strejken inte är löst till 24 augusti utökas varslet ytterligare till ett par arbetsplatser i Kristianstad och Malmö.

Men konflikten kan utökas redan måndag den 9 augusti. Elektrikerförbundet får nämligen stöd från både Byggnads och Målarna som också har lagt varsel om sympatiåtgärder. Från den 9 augusti har Byggnads varslat om strejk och blockad av allt arbete som Byggnads medlemmar gör på nyproduktionen på en förskola i Höör.

Målarna lägger därefter ner sitt arbetet på förskolan i Höör den 23 augusti.