Under 2020 ökade det totala antalet medlemmar i a-kassan med 270 000 personer. Två förklaringar är pandemioro och tillfälliga lättnader i kraven för att kunna få a-kassa, skriver Akademikernas a-kassa i ett pressmeddelande.

Ökningen var kraftigast när pandemin startade förra våren. Bara under mars 2020 fick a-kassorna mer än 127 000 nya medlemmar.

Nu har trenden vänt. Bland samtliga a-kassor har medlemsantalet minskat svagt, från 3 923 000 till 3 914 000. Det visar statistik från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF.

Av LO-förbundens a-kassor har alla utom två, Byggnadsarbetarnas och Fastighets a-kassa, minskat under den här perioden.

Hotell- och restaurang minskar mest

Det LO-förbunds a-kassa som ökade mest förra året var Hotell- och restauranganställdas a-kassa. Första halvåret 2020 ökade medlemsantalet med 25 procent, och under andra halvåret ökade det ytterligare lite. Nu är a-kassan i stället den som förlorar flest medlemmar bland LO-förbundens a-kassor, närmare tre procent under årets första sex månader.

­– Vi fick en stor tillströmning i fjol när pandemin slog till. Den visar att det fortsatt är en otrygg arbetsmarknad och att fler gick med i a-kassan när det gavs möjlighet, säger Malin Ackholt, ordförande i Hotell- och restaurangfacket samt a-kassan.

– Att det i nuläget minskar är inte konstigt. Branschen är inte up and running som den har varit tidigare och vår bild är att många medlemmar har gått vidare till andra verksamhetsområden eller till studier, fortsätter hon.

Malin Ackholt, ordförande i Hotell- och restaurangfacket samt a-kassan.

Malin Ackholt är hoppfull om att hotell- och restaurangbranschen kommer att hämta sig.

– Vår bild är att antalet arbetstillfällen kommer att öka och komma tillbaka till 2019 års all time high. Det finns en god tillförsikt och vi har en jättebra infrastruktur för det, säger Malin Ackholt.

Att lättnaderna i a-kassan är delvis borttagna ses som en förklaring till inbromsningen och minskningen i antalet medlemmar. Sedan årsskiftet behöver du åter igen ha varit medlem i a-kassan i minst 12 månader för att ha rätt till ersättning. De tillfälliga lättnaderna för hur mycket du behöver ha jobbat och hur hög ersättning du kan få gäller både det här året och nästa.

Då har du rätt till a-kassa

  • För att ha rätt till a-kassa när du blir arbetslös måste du ha varit medlem i a-kassan i 12 månader. De tillfälliga medlemsreglerna slutade gälla 1 januari 2021.
  • Du måste ha arbetat minst 420 timmar under sex månader, och minst 40 timmar varje månad. Denna regel gäller till årsskiftet 2022/2023. 
  • De första 100 dagarna kan man som mest få 1 200 kronor före skatt i ersättning. Från dag 101 är maxersättningen 1 000 kronor före skatt per dag. Den höjda maxersättningen från dag 101 gäller fram till årsskiftet 2022/2023.