Det var vid en inspektion på Apoteas huvudlager i Morgongåva i mars förra året som Arbetsmiljöverket konstaterade flera brister. Det gällde bland annat rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet, hur arbetstagare och skyddsombud kan medverka i det och hur de anställda får kunskaper om ergonomi och arbetsbelastning.

Arbetsmiljöverket konstaterar nu att bristerna fortfarande finns kvar.

”Inte tillräcklig kompetens”

”Arbetsmiljöverket bedömer att ni inte har tillräcklig kompetens inom belastningsergonomi för att säkerställa att era arbetstagare ges tillräckliga kunskaper om belastningsergonomiska risker och hur de kan förebyggas i deras arbete. Ni behöver därför anlita sakkunnigt stöd utifrån”, står det i föreläggandet.

”Om inte tillräckliga kunskaper om belastningsergonomi finns så riskerar era arbetstagare att drabbas av ohälsa och olycka kopplat till belastningsskador.”

Om Aptotea inte har åtgärdat bristerna senast 30 september måste de betala ett vite på 50 000 kronor.

Kritik från anställda

Arbetsmiljön på Apotea har kritiserats inifrån och i november förra året rapporterade tidningen Dagens ETC om att många anställda upplevde sådant som stress och även sexuella trakasserier.