Tusentals arbetare har blivit svårt sjuka och dött och miljoner har förlorat sina jobb och löneutbetalningar försenas eller uteblir, larmar flera afrikanska fack.

I flera länder har nu den smittsamma deltavarianten av viruset upptäckts. Det har inneburit att Demokratiska republikan Kongo, Kenya, Namibia, Sydafrika, Uganda och Zimbabwe återigen har infört hårdare restriktioner.

”Regionen är på väg mot en katastrof om inte omedelbara åtgärder vidtas”, uppger fackföreningar som är med i det globala industrifacket Industriall.

Varningen kommer främst från förbund som organiserar anställda inom gruv-, textil-, sko- och läder-, samt tillverkningsindustrin.

Fullbelagda sjukhus

Enligt fackförbunden är många sjukhus nu fullbelagda och deras medlemmar får inte en fullgod vård.

I Afrika har pandemin, fram till den 27 juni 2021, skördat drygt 140 000 människoliv, enligt Afrikanska unionens center för sjukdomskontroll. Statistiken från flera afrikanska länder är dock osäker och det verkliga antalet kan, som i många andra regioner och länder, vara betydligt högre.

Vaccinationerna går betydligt långsammare på kontinenten som inte haft samma tillgång till vaccin som i rikare världsdelar.

Enligt Afrikanska unionen har endast vaccin getts till 3,7 av 100 medborgare i Afrika. Motsvarande siffror för Europa och Nordamerika är 67 respektive 73 vaccineringar per 100 medborgare.

Brist på vaccin oroar

Sipho Mungwe, som är ansvarig för hälsofrågor på det Sydafrikanska gruvfacket NUM, är frustrerad över att det går så långsamt.

– NUM är djupt oroade över den snabba spridningen på arbetsplatserna och uppmanar till en ökning av vaccinationstakten. Men det är samtidigt viktigt att vaccinationsprogrammet respekterar arbetares rättigheter, säger han till Industriall.

Bristen på vaccin är ett problem. Ett annat är att flera anställda är skeptiska till att ta vaccinet eftersom de är oroliga för bieffekterna.

Det har fått Metallfacket i Namibia att dra igång en kampanj på sociala medier.

– Vi har startat en onlineplattform där våra ombudsmän svarar på frågor och försöker motverka felaktig information om vaccinen, säger förbundets generalsekreterare Justina Jonas till Industriall.

Fackföreningarna på den afrikanska kontinenten jobbar nu för att covid-19 ska kunna klassas som en yrkesskada. Nyligen beslutade EU att covid-19 ska kunna betraktas som en yrkesrelaterade sjukdom.

ILOs förslag till återhämtning

FN-organet ILO, som jobbar med arbetslivsfrågor, har i flera analyser konstaterat att pandemin har drabbat de allra mest utsatta värst. Personer med låg utbildning som jobbar inom en informell ekonomi i fattiga länder har varit de största förlorarna.

Skillnaden har även varit stor mellan könen. Kvinnor har drabbats hårdare än män då världens arbetsmarknad påverkats av utbrottet.

ILO har tagit fram ett förslag på hur de anser att en väg till återhämtning bör ske för att minska skillnaderna.

Covid-19

Nästan fyra miljoner (3 994 000) människor har rapporterats döda i covid-19 (den 5 juli 2021), enligt Worldometer. Dödstalen i Europa och många västliga länder sjunker nu. Samtidigt kommer rapporter om en ökad smittspridning i flera afrikanska länder, som enligt tidigare statistik, hittills inte varit lika hårt drabbade.

Det länder som, enligt den tillgängliga statistiken, drabbats värst är Peru som har rapporterat 5 780 dödsfall per en miljon invånare. Sedan kommer Ungern (3 113) Bosnien-Hercegovina (2 865) och Tjeckien (2 825). Sverige ligger enligt dessa siffror på 35:e plats i världen med dödstalet 1 436 döda per en miljon invånare.