Den 37-årige mannen satt hemma och arbetade när hans tvåårige son kastade en leksaksbil mot honom. Leksaksbilen träffade en tand så hårt att den skadades.

Nu klassas det som en arbetsskada, vilket Dagens Juridik rapporterar om.

När fallet prövades i förvaltningsrätten ansåg rätten att olyckan hade sin grund i privat- och familjelivet och därför inte var en arbetsskada. Men kammarrätten resonerade annorlunda.

Domstolens majoritet konstaterar att mannen utförde sitt arbete i hemmet i arbetsgivarens intresse på grund av rådande coronapandemi.

Vägledning för kommande fall

– Tidigare så har det varit så att en skada måste ha ett absolut samband med det arbete man utför. Att ramla från sin skrivbordsstol kan vara en arbetsskada men inte om man bränner sig på kaffekokaren i köket, säger Elizabeth Östman, förbundsjurist försäkringsrätt på LO-TCO Rättsskydd.

Försäkringskassan, som förra året avslog mannens ansökan om ersättning för tandvårdskostnader, får ärendet tillbaka för fortsatt handläggning.

– Det är helt klart en utvidgning av tidigare praxis och ger viss vägledning även om det är Högsta förvaltningsdomstolen som är prejudicerande. Det blir spännande att följa liknande fall framöver, säger Elizabeth Östman.