Oljefälten i området Mumbai High producerar 170 000 fat om dagen, vilket är ungefär två tredjedelar av Indiens inhemska produktion. Runt oljefälten finns hundratals pråmar, fartyg och bogserbåtar med besättningsmän.

75 miste livet när ett bostadsfartyg som huserade 260 besättningsmän slets med i ett extremoväder som slog till mot området för snart en månad sedan. Samtidigt omkom elva av 13 i besättningen på en närliggande bogserbåt. Tragedin omnämns som Indiens värsta kustolycka någonsin.

Enligt tidningen India Today var katastrofen den fjärde dödligaste inom den globala olje- och gassektorn under de senaste 30 åren.

India Today skriver vidare att den indiska marinen var snabb att agera när nödsamtalen kom från pråmar, bogserbåtar och fartyg. Tack vare det kunde minst 188 arbetare ombord på två fartyg i närheten räddas.

Men i tidningen Indian Express ifrågasätter två fackförbund detaljer kring tragedin. Bland annat anser de att indiska olje- och gasbolaget ONGC inte gjorde vad som krävdes när det visste att cyklonen var på väg att dra in över området. De hävdar att ONCG inte evakuerade besättningarna eftersom det skulle ha kostat för mycket.

Facken uppger också att bostadsfartyget som huserade merparten av de omkomna sjömännen var i undermåligt skick. Nu kräver de en offentlig utredning och att ONGC kompenserar familjerna till de döda besättningsmännen.