Förra året beviljades 994 personer livränta. 2007 var samma siffra drygt sex tusen.

Under 2019 granskade Arbetet utvecklingen och hur antalet livräntor minskat kraftigt sedan förändringarna i sjukförsäkringen under Alliansens regeringsår.

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) slog då fast att systemet var för restriktivt och behövde en översyn.

– Det är uppenbart att vi har en brist i det ekonomiska skyddet för arbetsskadade, sa han då.

Vad är livränta?

Du kan få livränta från Försäkringskassan om dina möjligheter till inkomst har minskat på grund av skada eller sjukdom från arbetet. Livräntan kan ersätta inkomsten helt, komplettera till exempel sjukersättning eller ersätta för att lönen sänkts till exempel vid omskolning eller ändrade arbetsuppgifter. Men först måste man klara två prövningar:

1. Du ska visa att skadan påverkar arbetsförmågan minst ett år framåt i tiden och att din inkomst minskat med minst 1/15.

2. När punkt ett är uppfylld prövas om Försäkringskassan godtar besvären som arbetsskada, alltså om sambandet med jobbet är visat.

Ersättningens tak ligger på drygt 350 000 kronor per år. Den som har arbetat med kollektivavtal kan få ytterligare ersättning via AFA Försäkring.

Men sedan dess har inga förslag lagts på bordet. Nu tänker Vänsterpartiet sätta press på regeringen i riksdagens socialförsäkringsutskott.

I dag, tisdag, lämnade riksdagsledamoten Ida Gabrielsson (V) in ett förslag till utskottet med krav på en utredning av arbetsskadeförsäkringen, ett så kallat utskottsinitiativ.

– Arbetsskadeförsäkringen har urvattnats under så många år. Det är människor som inte får det man utgår från och som man tidigare hade rätt till. Det sänder också signaler som gör att folk inte ens ansöker längre, säger Ida Gabrielsson (V).

Att partiet får stöd för förslaget är inte otroligt. Arbetet har tidigare berättat att ledamöter från flera andra partier i socialförsäkringsutskottet, som C och MP, öppnat för att göra något åt arbetsskadeförsäkringen.

För att få livränta måste i dag en persons förmåga att skaffa sig inkomst genom arbete vara nedsatt med minst en femtondel under minst ett år – det så kallade varaktighetskravet.

Vänsterpartiet har, utöver en utredning, ytterligare två krav i förslaget.

De vill sänka varaktighetskravet till sex månader. De vill också minska beviskraven för den som har en diagnos som det inte finns tillräckligt mycket kunskap kring.

Huvudfokus är dock att få till en utredning. Där tror Ida Gabrielsson att V har störst möjlighet att få stöd från de övriga partierna i utskottet när beslut ska fattas på torsdag.

– Förhoppningsvis får vi en majoritet. Men det hänger på att de menade allvar med att det fanns stora problem.

Antal beviljade livräntor 2007-2020