Från drygt 6 000 till drygt 1 000 om året sedan år 2007. Arbetet har i veckan skrivit om denna utveckling av antalet personer som beviljas livränta, ersättning för inkomst man går miste om efter en arbetsskada.

Robert Sjunnebo, enhetschef på den fackliga juridiska byrån LO-TCO Rättsskydd, har i en tidigare artikel uttryckt frustration över bristen på politiska förslag i frågan.

Men när Arbetet nu vänder sig till ledamöter i riksdagens socialförsäkringsutskott uttrycker även de önskemål om ett stärkt skydd för arbetsskadade.

– Det här är ett område som man behöver ta ett nytag om, säger Solveig Zander (C).

Är det på gång ett sådant?
– Nej. Det här diskuteras inte i samhällsdebatten och det är ett av problemen, säger hon och konstaterar att det heller inte hör till Centerpartiets prioriterade frågor.

Själv lämnade hon i oktober in en enskild motion, ett förslag till riksdagen, där hon skrev att Sverige måste få en lagstadgad arbetsskadeförsäkring som man kan lita på.  

”Ett lagförslag behövs omgående, utan dröjsmål” avslutade hon.

Tror du att det är människor som borde ha rätt till ersättning som inte får det?
– Ja, det tror jag faktiskt, verkligen, främst kvinnor. 

Hennes motion riktade in sig främst på just jämställdhetsaspekten. Män får livränta beviljad i högre grad. 

– Jag tror inte att kvinnor har färre arbetsskador än män, men jag tror att det är lättare att bedöma en arbetsskada om man ramlar ner från en byggställning än om man lyfter tungt i hemtjänsten, säger Solveig Zander och efterfrågar bland annat mer forskning. 

Inte heller Björn Petersson (S) litar på att dagens system ger arbetsskadade tillräckligt skydd.

– Det borde rimligtvis vara fler som har rätt till förmånerna i arbetsskadeförsäkringen än vad som får ut det i dag, säger han.

Han menar att detsamma gäller sjukpenning och sjukersättning. Han betonar att det hänger ihop och tycker att det krävs ett större omtag runt försäkringsskydden.

Att det uppstått otydlighet i hur man kan söka livränta har uppmärksammats upprepade gånger sedan sjukförsäkringssystemet reformerades 2008.

– Varför har vi inte fått ordning på det här sedan 2008?  Ska man vara rent krass så medger det parlamentariska läget inte större förändringar, säger Björn Petersson.

Han konstaterar att januariavtalet, regeringens nuvarande överenskommelse med Liberalerna och Centerpartiet, saknar punkter om sjukförsäkringen.

Men han säger ändå att han hoppas på kommande samsyn med dessa partier i frågan.

Och även Liberalernas ledamot i socialförsäkringsutskottet, Bengt Eliasson, är öppen för att ändringar kan behövas.

#VägenTillbaka

I en serie artiklar skriver Arbetet om villkoren för människor som behövt ta sig tillbaka till arbetslivet efter att ha blivit svårt sjuka eller skadade i jobbet. 

Följ #VägenTillbaka för att ta del av människors berättelser om den resan och om samhällets stöd.

Efter att Arbetet ställt frågor om livräntan säger han att frågan verkar ha gått under radarn i riksdagen men att han ska gräva i vad utvecklingen beror på.

– Jag ska nog skicka en fråga till ministern och höra regeringens uppfattning, och vad som är gjort, säger han.

Han slår fast att detta verkar vara ”ytterligare ett område” där Försäkringskassan tenderar att ge mängder av avslag i viktiga frågor.

Han utesluter inte lagstiftning, men tycker att steg ett är att titta på myndighetens handläggning.

Även Björn Petersson (S) är kritisk till Försäkringskassan:

– Vi kan inte ha en myndighet som ska hjälpa folk, men aktivt jobbar för att hitta anledningar till att man inte ska få ersättning.

Mats Berglund (MP), liksom de övriga ledamöterna i riksdagens socialförsäkringsutskott, säger också att hans uppfattning är att något behöver göras i frågan.

Han och Solveig Zander hänvisar till att statliga utredningar från 2015 och 2017 har innehållit förslag om arbetsskadeförsäkringen som inte har förverkligats.

– Det här är en väldigt viktig fråga och jag tycker inte att regeringen har drivit det. Det tycker jag är dåligt, säger Solveig Zander.

Livräntans plats i debatten

2008 
• Sjukförsäkringen görs om och antalet personer per år som får livränta halveras, nedgången fortsätta sedan följande år.

2015
• Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen presenterar en slutrapport med bland annat förslag som syftar till att förbättra arbetsskadeförsäkringen, där livräntan ingår.
• Inspektionen för Socialförsäkringen, ISF, konstaterar i en rapport att färre ansökningar om livränta blivit en oförutsedd konsekvens av 2008 års ändringar i socialförsäkringen, att det blivit svårt för arbetsskadade att veta när de kan söka ersättning.

2017
• Den statliga utredningen ”Samlad kunskap – stärkt handläggning” med förslag som syftar till bland annat en mer rättssäker arbetsskadeförsäkring presenteras. 
• LO, TCO och Saco skriver till regeringen och uttrycker oro för att Sverige inte lever upp till ILO:s konvention om arbetsskadades rätt till ersättning. 

2019
• Antalet personer som får livränta ligger kvar på de senaste årens lägre nivå. LO vänder sig på nytt till regeringen i frågan.