Alla organisationer har en kultur. Det gäller idrottsföreningen, kattklubben och förstås arbetsplatsen. 

Många arbetsgivare arbetar aktivt med företagskulturen. Det kan handla om att fira gemensamma framgångar för att skapa en känsla av engagemang, eller att ha tydliga riktlinjer mot diskriminering.

Men företagskultur kan också ha mer cyniska syften. Det finns arbetsgivare som exploaterar människors längtan efter att tillhöra en grupp eller tillämpar bestraffningar. Både lojalitet och rädsla kan göra det svårare att säga ifrån eller ta strid för schyssta villkor. 

Vissa företag går så långt att de börjar likna sekter. Men när slår egentligen kultur över i kult? Arbetet Global listar fem varningstecken.

Arbetsdagens börjar med lovsång

”Ge mig ett W! Ge mig ett A! Ge mig ett L…”

Hur motiverar man medarbetare som tjänar minimilön? Under ett besök på en fabrik i Sydkorea 1975 – känt för sina usla arbetsvillkor – inspirerades den amerikanska detaljhandelsjätten Walmarts grundare Sam Walton av hur anställda började dagarna med en hejaramsa.

”I dag framför medarbetare i hela världen stolt och entusiastiskt Walmarts hurrarop på många olika språk”, skriver Walmart.

När personal uttalar sig kan det låta annorlunda.
– En ritual som på en gång dränerar dig på allt hopp om framtiden och samtidigt på något sätt bedövar dig, sade en anställd till nyhetssajten Gawker.

Obligatoriskt fylleslag med chefen

I Japan kretsar en stor del av det sociala livet kring jobbet och på många företag är deltagande i nomikai – after work med kollegerna – ett outtalat krav snarare än ett frivilligt nöje. Det hierarkiska arbetslivet innebär dessutom att det är chefen som bjuder in till det blöta tvångsumgänget. Att tacka nej kan vara negativt för karriärsutvecklingen.

Under pandemin stängde landets krogar, och karaoken med kollegerna såg ut att vara hotad. Lyckligtvis lanserades snabbt firmafest-appar och nomikai äger nu rum digitalt. Flera företag ger sina anställda lönebidrag för distansdrickande med arbetskamraterna. 

Du bor i företagets egen stad

Foxconn var redan en av världens största elektroniktillverkare när företaget blev känt för en lång rad uppseendeväckande självmord bland utslitna anställda. Lösningen för att förbättra det skamfilade ryktet var att sluta bygga nedbrytande fabriker – och börja bygga städer. I Iphone City i kinesiska Zhengzhou lever runt 350 000 anställda i en värld helt byggd av företaget. 

Städerna har egna vägnät, bostäder, biografer, köpcentrum och idrottsanläggningar. Hungriga anställda kan söka sig till McDonalds eller KFC, törstiga har gott om barer att välja på. Och skulle personalen ändå visa missnöje har städerna egna säkerhetsstyrkor som kan gripa in.

Vd:n vill bli världspresident

Israeliskfödde Adam Neumann ville bygga en kapitalistisk kibbutz. Visionerna var storslagna. Neuman drömde om att bli världspresident och beskrev sitt företag som en rörelse för att ”höja världens medvetandenivå”. Som mest värderades We Work – som erbjuder delade kontorsutrymmen för hippa start-ups – till hisnande 47 miljarder dollar.

Men när de massiva förlusterna stod klara drog sig investerarna ur. Kraschen tycktes ta vd:n på sängen. Hade ingen varnat för att skeppet sjönk? 

– Du går inte till kultledaren med dåliga nyheter, säger en tidigare anställd till Vanity Fair.

Ni har fler budord än bibeln

Den som vill jobba på kinesiska Broad Group, som tillverkar miljövänlig luftkonditionering, måste först memorera de 110 budord som styrelseordföranden Zhang Yue nedtecknat. Det är elva gånger fler budord än vad som ansågs vara nödvändigt inom kristendomen, men å andra sidan reglerar Zhangs evangelium ett bredare spektra av livet och arbetslivet. 

Ett budord lyder: ”Älska Broad Group, skada aldrig företaget om du måste lämna det.” Ett annat är mer praktiskt: ”Borsta tänderna två gånger om dagen.”

Vad är en sekt?

Det finns ingen enhetlig definition av vad en sekt är, men det finns ett antal kännetecken som går igen. 

En sekt är en grupp som särskiljer sig från omgivningen genom egna regler och värderingar. Sekten är sluten, auktoritär och kräver stort engagemang av den enskilde. 

Den påstår sig ha ett högre syfte. Personer som inte anses tillräckligt hängivna skuldbeläggs och anklagas för att svika de andra.  

Det finns en stark social kontroll. Att visa blind lojalitet belönas medan ifrågasättande bestraffas.   

Sekten har ofta en karismatisk ledare som personifierar det högre syftet. 

Källor: Svensk ordbok, Europaparlamentet