Enligt studier från Australien, Frankrike, Indien, Japan, Kina, Storbritannien, Sydkorea och Taiwan ökar de arbetsrelaterade självmorden över hela världen. Orsaken är försämrade arbetsvillkor.

Historiskt har arbetets betydelse förändrats från att ge trygghet och arbetsplatsen en social roll, till att skapa osäkerhet genom osäkra anställningar och hög arbetsbelastning. Det anser Sarah Waters, som forskar vid Leeds universitet om självmord på tre franska företag, i tidningen Arbetsliv.

– Fenomenet att människor drivs till sådana ytterligheter på en arbetsplats att de väljer att ta sitt eget liv är nytt ur ett historiskt perspektiv, säger hon.

På vissa företag har det funnits något som kan liknas med en självmordsvåg. Bland annat på Foxconn i Kina, som är en underleverantör till Apples Iphone-tillverkning, där 14 anställda tog livet av sig på en och samma fabrik för sju år sedan.

Orsakerna tros vara extremt långa arbetsdagar och övertid.

Något år tidigare tog 35 tjänstemän vid franska Télécom livet av sig när bolaget skar ned och gjorde omfattande organisationsförändringar inför privatiseringen av bolaget.

– I Frankrike, Storbritannien, USA och Japan är det ofta välutbildade och välavlönade tjänstemän som begår självmord. I länder som Kina är det ofta underbetalda, utnyttjade arbetare som tar livet av sig, säger Sarah Waters.

I Sverige förs ingen statistik över självmord kopplade till arbetet.

2014 prövades ett självmord med koppling till jobbet där en socialsekreterare tagit sitt eget liv efter att ha upplevt mobbning på jobbet. Två chefer dömdes då för arbetsmiljöbrott vållande till annans död. Domen överklagades och cheferna friades senare i hovrätten.