– Det ska bli lättare och tryggare att visselblåsa. Även om vi redan har ett starkt skydd behöver mer göras, sa arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) på en pressträff i dag, torsdag.

Hon presenterade ett lagförslag om visselblåsning. De nya reglerna är tänkta att ersätta den lag som skydd för visselblåsare som finns sedan 2017.

Enligt lagförslaget ska man ha rätt att larma när det finns ett allmänintresse.

Den som utsätts för repressalier eller hindrande åtgärder ska kunna få skadestånd.

Skyddet i förslaget gäller om larm slås internt, externt eller genom offentliggörande. 

De nya reglerna är en anpassning till nya EU-regler, Eva Nordmark menar att de kommer att göra skillnad mot det nuvarande svenska regelverket.

– Dagens reglering är en ren skyddsreglering som skyddar arbetstagare mot repressalier. Det lagförslag vi nu lägger på riksdagens bord innebär att det införs en tydlig ordning för hur rapporter om missförhållanden ska tas om hand, säger hon.

– Det ska bli tydligare för den enskilde hur man går till väga för att visselblåsa. 

Alla verksamheter med minst 50 anställda får krav på sig att ha särskilda interna rapporteringskanaler för visselblåsning. Man ska också kunna välja att vända sig till myndigheter som utses av regeringen för att hantera visselblåsarlarm. 

– Den externa rapporteringskanalen ska ta emot, följa upp och lämna återkoppling på rapporter om missförhållanden, säger Eva Nordmark.

Hon säger vidare att fler än i dag omfattas av den nya lagens skydd, utöver anställda ska det gälla för bland andra arbetssökande och volontärer.

Identiteten på visselblåsaren ska omfattas av sekretess både internt och externt. 

I Sverige finns också meddelarskyddet som särskilt skyddar anställda i offentlig sektor. Eva Nordmark säger att det inte försvagas av de nya reglerna, utan att de kompletterar det skyddet.