– Det är lätt att känna sig som en bedragare.

Med de orden tackade Ariel Umansky nej till en löneökning på 7 procent som han erbjöds i december förra året.

Han tyckte inte att han inför sina kolleger kunde rättfärdiga en så stor löneförhöjning. För brittiska BBC förklarar Umansky att han inte vill ha en högre lön än arbetskamrater som han tyckte presterade bättre än honom själv.

10Pines har sin verksamhet i den argentiska huvudstaden Buenos Aires. Företaget skriver program åt bland annat Burger King och Starbucks, gör appar och utvecklar e-handelslösningar åt en rad andra kunder.

Ett vanligt IT-företag kan man tänka, men det speciella med just detta företag är att det saknar en vd och har som mål att vara demokratiskt och transparent. 10Pines strävar efter en så platt organisation som möjligt.

– Eftersom vi inte har några chefer så delegeras makten till de som jobbar, , säger Jorge Silva som var en av grundarna till mjukvaruföretaget som nu har 85 anställda.

– Vi vill inte ha några stora löneskillnader som i USA.

Trots att företaget saknar vd och mellanchefer så finns seniora anställda som har en mer framträdande roll och betecknas som ”medarbetare” eller ”mästare”.

Lönen sätts tre gånger om året på stormöten där man kan argumentera för ett höjning av sin eller andras löner.

Var tredje månad så har företaget också möten om vilka kunder det ska säga ja till eller försöka dra in.

När nya personer ska anställas så får de sökande träffa alla anställda för att se hur den sökande passar in i gruppen. Personer som kan vara duktiga på vissa arbetsuppgifter kan sållas bort med motiveringen att de orsaker missämja på arbetsplatsen.

Företaget kallar sin arbetsmetod ”sociokrati” och säger sig vara inspirerat av den brasilianska affärsmannen Ricardo Semler som blivit internationellt känd för sin radikala syn på företagsdemokrati.

I flera böcker och föreläsningar har han förespråkat mindre regelstyrning och plattare organisationer i näringslivet. Semler hävdar att skillnaden mellan arbetslivet och de övriga livet har blivit för stor i dagens samhälle.

Även om det argentinska företagets idéer om organisering och lönesättning sticker ut finns det flera liknande exempel runt om i världen.

I Nya Zeeland kortade till exempel chefen på ett IT-bolag arbetstiden till fyra dagar i veckan med hänvisning till att de anställda då kände sig mer motiverade, vilket Arbetet Global skrivit om tidigare.

På det svenska företaget Björn Lundén information i Näsviken, som grundades 1987 och säljer bokföringstjänster, så sätter också anställda varandras löner.

Det går till så att man går in i ett exceldokument och skriver in hur mycket man anser att ens kollega ska ha en lönehöjning. Alla anställda måste också motivera sina förslag.

– Vi har inget kollektivavtal här, vi har personalmöten i stället, säger Zara Fröroth som är HR-ansvarig till Arbetet Global.

Argentina

Landet har 45 miljoner invånare. Drygt nio av tio argentinare bor i städer. Ungefär en tredjedel av invånarna bor i och kring huvudstaden Buenos Aires.

De flesta jobbar inom tjänstesektorn, men fortfarande sysselsätter industrin en knapp fjärdedel av arbetskraften. Kring sju procent arbetar inom jordbruket.

2017 beräknades en argentinare av tre vara sysselsatt inom den informella sektorn av ekonomin. 

Källa: UI/Landguiden.