Drygt ett år har gått sedan pandemin slog till med förödande kraft mot den svenska arbetsmarknaden.

Många av dem som då blev av med jobbet har fortfarande inte hittat något nytt, 12 månader senare. Därmed klassas de som långtidsarbetslösa, något som nu börjar synas i statistiken. Från 180 000 till 186 000 personer de senaste veckorna.

Och enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer långtidsarbetslösheten fortsätta uppåt och hamna över 200 000 personer under 2021. Och det är helt nya grupper som syns i statistiken.

– Det är grupper som vi inte är vana vid som långtidsarbetslösa. Det är i betydligt högre utsträckning inrikes födda med utbildning, personer som klarade sig bra före pandemin, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen delar in de långtidsarbetslösa i två grupper: de som kan tävla om jobben och de som har svårare att göra det.

Den största gruppen är den med svag konkurrensförmåga. Det handlar ofta om utrikes födda eller personer utan gymnasiekompetens.

Det nya som händer nu är att gruppen med starkare konkurrensförmåga växer, som en följd av pandemin. Men frågan är vad som händer när det vänder.

– Det är klart att vissa saker kommer hända. Som att vi kommer börja gå på restaurang igen och de jobben kommer tillbaka, säger Annika Sundén.

Men, påpekar hon, det är långtifrån alla jobb som fanns innan pandemin som kommer att återuppstå.

Pandemin har skyndat på en strukturomvandling där vissa jobb kommer att försvinna för alltid på grund av digitalisering, automatisering och elektrifiering.

Hon nämner några exempel:

När bilindustrin ställer om till elbilar behöver företagen andra kompetenser än de man har i dag.

När e-handeln ökar försvinner butiksjobben.

Eller Stora Ensos nedläggning av pappersbruket i Kvarnsveden.

– Vi läser färre tidningar på papper, däremot ökar efterfrågan på kartong för vi beställer mer online. Men då måste man bygga ny fabrik och det krävs en annan kompetens. Det är precis det som händer i många branscher nu, säger Annika Sundén.

Även om hon tror att just restaurangbranschen kommer återhämta sig efter pandemin är inte det ett frikort för den som är arbetslös att sitta och vänta in vändningen.

– Har man varit arbetslös mer än 12 månader så är det viktigt att söka de jobb som finns, ha kontakt med arbetsmarknaden, men också fundera på vilken kompetens man kanske måste skaffa sig för att kunna ta de jobb som finns när det vänder.

Antal långtidsarbetslösa januari 2008 till mars 2020