Sedan den 1 mars förra året har drygt 600 000 arbetssökande skrivit in sig på Arbetsförmedlingen.

Många har fått nya jobb och nu sjunker arbetslösheten något. Samtidigt fortsätter antalet långtidsarbetslösa öka.

Som Arbetet rapporterat är det många nya grupper som nu trillar över 12-månadersstrecket, sådana som klarade sig bra innan pandemin.

I listan kan du söka på ditt yrke för att se hur många som skrivit in sig som arbetssökande under pandemin (skriv in i sökfältet).

Du kan också se hur många som var långtidsarbetslösa i april i år och hur långtidsarbetslösheten förändrats sedan innan pandemin.

Sortera listan genom att klicka på rubrikerna.