– Vi är många som faller mellan stolarna. Jag kan inte vända mig till a-kassa för företagare, för jag har inget företag. Och jag anses för självständig som anställd. Så man är helt utan trygghetssystem.

Det sa koreografen Amanda Apetrea till Arbetet i höstas. Hon är en av alla egenanställda som kan ha svårt att få ersättning från a-kassan när uppdragen sinar.

Nu har Egenanställningsföretagens branschorganisation dragit igång en kampanj för att värva tillräckligt många medlemmar för att starta en egen a-kassa.

– Vi har under snart 20 års tid sett att de befintliga a-kassor utnyttjar godtycklig lagstiftning till att motarbeta uppdragstagare, säger Stephen Schad, vd för Frilans finans och ordförande för Egenanställningsföretagens branschorganisation.

Hur då?
– Det finns tolkningsutrymmen i lagstiftningen och det utnyttjar man. Till exempel får uppdragstagare gärna vara med i a-kassan, men de har ingen aning om de i händelse av arbetslöshet kommer att få ersättning eller inte. Det finns ingen förutsägbarhet över huvud taget.

Målet är att få ihop minst 10 000 medlemmar. Då kommer man ansöka om att skapa en egen a-kassan hos IAF (Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring).

För att få ersättning från a-kassan utreds bland annat hur pass självständig uppdragstagaren är.

Om man till exempel har många olika uppdragsgivare, egna lokaler och egna verktyg kan det vara svårt att få ersättning då man anses vara mer företagare än anställd.

Då faller de egenanställda mellan stolarna. De är inte företagare utan låter ett egenanställningsföretag sköta bland annat lön och skatt.

Enligt Stephen Schad har de befintliga a-kassorna en tendens att hellre fälla än fria när de utreder graden av självständighet. Bland annat på grund av okunskap.

– Den här godtyckligheten som finns skulle minska genom att man har en a-kassa som har kompetens om hur det är att jobba uppdragsbaserat. 

Att det är en arbetsgivarorganisation som vill starta a-kassa ser han inga konstigheter med.

– VI verkar för ett socialt hållbart arbetsliv. Då är rättvisa villkor på arbetsmarknaden otroligt centralt. Eftersom ingen annan tar tag i problemet måste vi göra det själva, säger Stephen Schad.

Lisa Gemmel, som är utredare på den fackförbundsdrivna tankesmedjan Katalys, är kritisk till initiativet att skapa en ny a-kassa.

Hon menar att eftersom alla a-kassor har samma regelverk att förhålla sig till skulle det inte göra någon skillnad.

– Jag tycker att de går ut med lite falsk marknadsföring när de säger att hos oss kommer man få ett annat resultat. Om de börjar ge sina medlemmar a-kasseersättning i högre utsträckning, då kan det vara så att de bryter mot lagen.

Samtidigt tycker hon att fler borde kunna få ersättning från a-kassan, även de som frilansar eller på annat sätt jobbar på uppdrag. Men då krävs ny lagstiftning, inte en ny a-kassa.

– De vill få det till att det är a-kassorna som är problemet, att det är a-kassornas fel att de inte får ersättning. Men problemet är att lagstiftningen är till för den som är anställd, inte den som är uppdragstagare, säger Lisa Gemmel.

Tomas Eriksson, som är kanslichef på Sveriges A-kassor, tror inte heller att en ny a-kassa skulle göra någon avgörande skillnad i hur många som beviljas ersättning.

– Men det är klart att det här är en grupp som skulle kunna få en väldigt bra service och förståelse om man hade en särskild a-kassa. Därmed inte sagt att man skulle få väldigt många fler bifall, då man ändå ska följa det regelverk som gäller nu.

Även han lyfter att det befintliga regelverket har svårt att hantera de som inte har vanliga anställningar.

Han ser ett behov av att utveckla dagens arbetslöshetsförsäkring så att fler omfattas. Något som han menar till viss del hanteras i förslaget till ny a-kassa som kom förra året.

– Där ska man mer gå på att man faktiskt har haft en inkomst än hur man har haft den inkomsten. Så till viss del kan man ändå se att deras kritik mot den nuvarande försäkringen har tagits tillvara i förslaget till en ny försäkring.

Det håller inte Stephen Schad med om. Han anser att utredningen lämnat walk-over i frågan.

– Den säger att det får lösa sig i praxis, men det har inte löst sig i praxis på 20 år, tvärt om. Domstolarna har bara skapat ännu mer förvirring på området. Så det kommer vara lika många som svävar i ovisshet även i framtiden.

Det här är egenaställning

Många uppdragsgivare vill bara anlita F-skattare. Därför ansluter sig frilansare som utför tillfälliga uppdrag med A-skatt till egenanställningsföretag (till exempel Frilans finans eller Cool Company).

Företaget fakturerar uppdragsgivarna mot provision, redovisar arbetsgivaravgifter, gör skatteavdrag och betalar sedan ut resten av pengarna som lön till frilansaren.

Juridiskt innebär det att frilansaren är anställd hos egenanställningsföretaget, som då också är den juridiska uppdragstagaren gentemot kunden.

Källor: Skatteverket, Frilans finans