Alfakassan har varit bland de a-kassor som har haft flest ärenden att hantera och längst väntetid till följd av den ekonomiska kris som pandemin orsakat, något Arbetet tidigare rapporterat om.

Alfakassan är den enda a-kassan som inte är knuten till ett fackförbund. På regeringens uppdrag betalar man även ut grundersättning till personer som inte är med i någon a-kassa.

Väntetiden på 12 veckor är dock mer än dubbelt så lång än vad Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens statistik visar i medianvärde för övriga fackförbundsanknutna a-kassor i Mars 2021.

– Nu kommer den här ketchupeffekten vi har väntat på, säger Olle Åkerlund som är tillförordnad kassaföreståndare på Alfakassan.

Bemanningen för att kunna hantera sökanden har sedan innan pandemin varit låg hos Alfakassan. För att få bukt på det höga trycket har man behövt utbilda fler handläggare, något som börjar ge resultat.

Olle Åkerlund förklarar också att man från Alfakassans håll under pandemin tappat beslutskraft för att en del av bemanningen har fått utbilda nya handläggare.

– Våra utbildningar har varit klara vid vecka tio och sen har vi fått jättestor hjälpinsats från de andra a-kassorna, säger Olle Åkerlund.

Målet är satt till fem veckors väntetid hos Alfakassan i september i år.

2017 beslutades i den då rådande högkonjunkturen att skära ner på handläggare hos Alfakassan. Man ansåg då att Alfakassan besatt en överkapacitet.

– Vi bygger en a-kassa nu som ska klara 100 000 ärenden om året med en rimlig väntetid. Man kan inte växla ner när det är högkonjunktur i den här a-kassan, vi har lärt oss av pandemin att det här går inte, säger Olle Åkerlund.