När diktatorn Islam Karimov gick bort 2016 fanns förhoppningar om politiskt töväder i Uzbekistan. Reformtempot har varit långsamt, men politiska fångar har släppts och tvångsarbetet på bomullsfälten har minskat

Nu har den första oberoende fackföreningen i landet bildats, rapporterar det globala livsmedels- och lantarbetarfacket IUF. 

För att motverka låga löner och försämrade villkor har anställda på det multinationella textilföretaget Indorama organiserat sig i Xalq Birgili – Folkets enighet – något som blev möjligt sedan Uzbekistan ratificerat ILO:s kärnkonvention 87 om föreningsfrihet. 

Helt friktionsfritt gick processen dock inte.

Den Berlinbaserade organisationen Uzbek Forum for Human Rights rapporterar att uppstartsmötet fick hållas utomhus sedan ett konferensrum med kort varsel avbokats med hänvisning till ”brådskande reparationsarbeten”. Ett ersättningsrum drabbades plötsligt av strömavbrott.  

Efter att ha blivit vald till ordförande tog Roza Agaydarova upp skillnaden mellan Xalq Birgili och det statskontrollerade facket FTUU. 

– De tror att en fackförenings roll är att dela ut rabattkuponger för spa-besök eller anordna underhållning. Men i själva verket är fackets främsta uppgift att skydda arbetstagarnas rättigheter.    

I Uzbekistan används 70 % av marken för att odla bomull eller vete.

Flera internationella fackliga organisationer har framfört sina lyckönskningar till bomullsarbetarna. I ett uttalande säger IUF:s generalsekreterare Sue Longley: 

– Att bilda ett oberoende fack i ett land där oberoende facklig verksamhet har varit förbjuden de senaste tre årtiondena är ett genombrott.

Hon utlovar också stöd om Uzbekistans regering inte skulle respektera fackföreningens rätt att verka.

– IUF kommer att följa utvecklingen noga och erbjuda allt vårt stöd till systrarna och bröderna i Xalq Birgili.

Bomullsplockning i Uzbekistan

• En åttondel av landets befolkning, 1,75 miljoner människor, deltar årligen i bomullsskörden.

• Uzbekistans regering vill skapa ett mer diversifierat jordbruk men fortfarande används 70 procent av all odlingsbar mark för att odla bomull eller vete.

• Stora förbättringar då det kommer till tvångsarbete, men fortfarande så utsattes 102 000 arbetare för någon form av tvång i samband med bomullsskörden 2019.

Källa: ILO