Under många år har Uzbekistan kritiserats för att systematiskt ha använt sig av tvångsarbete för att skörda landets bomull.

Bland annat har skolor stängts och barn och ungdomar, liksom många yrkesgrupper har tvingats ut för att plocka bomull.

Stark kritik har riktats mot det systematiska tvång som skett i samband med bomullsskörden.

Nu verkar dock stora förändringar ske.

Förra året jobbade mer än 94 procent av landets bomullsarbetare frivilligt. Rekryteringen av elever, liksom lärare, läkare och andra offentliganställda har också helt upphört, slår ILO och Världsbanken fast i en ny rapport.

Uzbekistan har den senaste tiden infört tuffare lagar mot tvångsarbete, uppger ILO.

ILO, som är FN:s arbetsmarknadsorgan, har sedan 2013 övervakat bomullsproduktionen i landet.

Bomullsplockning i Uzbekistan

• En åttondel av landets befolkning, 1,75 miljoner, är med och plockar bomull varje år.

• 70 procent av det odlingsbara landet används för att odla bomull eller vete, detta trots att regeringen anstränger sig för att skapa ett mer diversifierat jordbruk.

• ILO och Världsbanken noterar att det skett stora förbättringar då det kommer till tvångsarbete, men fortfarande så utsattes 102 000 arbetare för någon form av tvång i samband med bomullsskörden 2019.

Källa: Third-party monitoring of child labour and forced labour during the 2019 cotton harvest in Uzbekistan, ILO-rapport (2020)