När pandemin bröt ut tog mannen ledigt för att besöka sin familj i Polen innan ett inreseförbud ställde sig i vägen.

Han arbetade sedan ett par år på ett takföretag i Sverige.

På resdagen fick han ett mejl med besked om att han inte hade något jobb att återvända till efter vistelsen i Polen. Enligt meddelandet upphörde hans anställning samma dag, för att företaget förlorat kunder.

Så beskrivs det inträffade i en stämningsansökan som lämnades till Södertörns tingsrätt i höstas.

Där krävs företaget på sammanlagt 160 000 kronor, för att mannen avskedats utan saklig grund och för ersättningar som inte betalats ut.

I början av mars i år landade tvisten i en uppgörelse om att arbetsgivaren ska betala 38 000 kronor.

Detta var en av 97 arbetstvister som förra året lämnades in till Södertörns tingsrätt, att jämföra med 67 under år 2019.

Som Arbetet tidigare rapporterat ökade antalet inkomna arbetstvister i landets tingsrätter kraftigt förra året, från totalt 554 under 2019 till 711 under 2020.

Advokaten Anita Bigosinska företrädde mannen som miste jobbet på takföretaget.

Under det gånga året tycker hon sig ha sett en ökning av just tvister som rör uppsägningar på oklara grunder och uppsagda som inte fått ut uppsägningslöner eller innestående semesterersättningar.

– Man får ett intryck av att motparten kanske tänker att de regler som faktiskt fortfarande gäller inte fullt ut är tillämpliga i det här läget. Det är som att man tycker och tror att man kan agera lite på ett annat sätt, att det ska finnas en förståelse för det, säger hon.

Flera andra uppsägningstvister från förra året, som drivits av andra advokater, har också slutat med förlikningar i tingsrätter under början av det här året.

Anita Bigosinska konstaterar att mål av den här typen ofta landar i uppgörelser innan de nått ända till rättssalen.

– Det är jättevanligt eftersom det ytterst handlar om pengar. Jag skulle säga att i alla mål som handlar om pengar är det väldigt vanligt att man försöker sig på någon sorts överenskommelse som alla parter kan leva med.

Hon tror att det senaste årets ansträngda läge i arbetslivet också har påverkat andra typer av mål än de rent arbetsrättsliga.

– Vi har sett en ökning av våld i nära relationer som jag tror kan vara ett utslag av någon sorts ohälsa i samhället. Man kanske inte har kvar arbetet eller tvingas jobba hemifrån och samtidigt ska barnen jobba hemifrån. Det funkar inte alla gånger.