När pandemin drog in över Sverige fick Folkhälsomyndigheten ställa om. Det skulle bli ett jobbår som ingen hade kunnat förutspå.

Tillfälliga rekryteringar och schemaändringar var två av förändringarna för att klara av ett högre arbetstempo.

– Situationen har krävt att vi har behövt arbeta väldigt mycket. Det togs fram ett särskilt avtal som innebär att man kan schemaläggas även under kvällar och helger på de enheter där chefer har bedömt att det behövs, säger Karin Strömberg, utredare och ordförande för Saco-föreningen på Folkhälsomyndigheten.

Under fjolåret landade totalsiffran för myndighetens registrerade övertid på 5 784 timmar – drygt 4 500 fler timmar än under 2019.

Men den svällande övertidsbanken innebar inte att fler medlemmar vände sig till Saco, enligt Karin Strömberg.  

– Vi har inte haft en ökning av medlemsärenden under 2020 som går att härleda till det arbete som utförts under pandemin, säger hon.

Samtidigt har antalet anställda blivit fler. Bemanningen har på ett år ökat med ett sextiotal personer, främst handlar det om förstärkningar av tillfälligt anställda på smittskyddsenheten, berättar Karin Strömberg.

Av 601 anställda har 243 förtroendearbetstid, det vill säga att medarbetare själva disponerar sin arbetstid och att arbetsbördan emellanåt kan bli hög, i andra perioder låg.

Det är oklart hur många anställda som övertiden är fördelad på men om man ser till alla utan förtroendearbetstid så skulle det motsvara 16 timmar per anställd.

En av dem som har just förtroendearbetstid är statsepidemiolog Anders Tegnell.

– Min arbetstid varierar väldigt mycket och jag har ingen klar bild. Men det blir kanske framförallt mer media utanför normal arbetstid, säger han.

Ungefär var 14:e dag är han på kontoret, mest för att skriva under papper, annars sitter han hemma och jobbar.

Hur fungerar distansjobb för dig? 
– Bra för mig personligen men den informella kommunikationen saknas och det får konsekvenser börjar vi se. Att etablera nya samarbeten mellan olika grupper sker inte lika lätt och spontant som tidigare till exempel.

Har du möjlighet att ta semester i sommar tror du? Flera veckor i sträck?
– Ja, det utgår jag ifrån.

Anställda på Folkhälsomyndigheten förhåller sig till de riktlinjer som regeringen bestämt, vilket betyder att de jobbar hemifrån i första hand fram till sista maj.

Endast de med särskilda skäl att befinna sig på kontoret får vara där, till exempel labbpersonal eller registratorer.

– Arbetsgivaren har varit mycket duktig på att informera och ge stöd till de medarbetare som behöver det. Att jobba hemma kan påverka oss på olika sätt och alla som behöver har fått tillgång till företagshälsovård, säger Karin Strömberg.

Övertiden och sjukfrånvaron hos FHM

Övertidstimmar

2020: 5 784 timmar fördelat på 358 anställda. (243 anställda hade förtroendearbetstid)
2019: 1 267 timmar fördelat på 289 anställda. (251 anställda hade förtroendearbetstid)

Sjukfrånvaro

2020: 3,34 procent
2019: 3,63 procent

Företagshälsovårdskostnader

Främjande insatser (görs till stor del inom myndigheten, men stöd tas även från företagshälsovården): 
2020: 39 877 kronor
2019: 79 573 kronor

Förebyggande insatser, t.ex. stödsamtal, ergonomisk genomgång, rådgivning:
2020: 570 784 kronor
2019: 368 663 kronor

Rehabilitering:
2020: 172 017 kronor
2019: 281 790 kronor