När Europafacket frågade 89 kvinnliga fackledare i 21 länder om våld och trakasserier på jobbet blev gensvaret att det görs alldeles för lite i frågan.

En majoritet av de tillfrågade uppgav att de var oroliga eller till och med mycket oroliga för våld och trakasserier på jobbet, både i det verkliga livet men också när de är uppkopplade online.

En av sex svarade att arbetsgivare har uppdaterat sina policys för att ta itu med trakasserier i samband med distansarbete.

– Pandemin har skapat ytterligare hot för kvinnor på jobbet, oavsett om det är våld från kunder eller patienter som vägrar följa säkerhetsregler eller sexuella trakasserier online. Det är en dold kris som kvinnliga arbetare är rädda att tala om eftersom de är rädda att mista sina jobb, säger Esther Lynch, vice generalsekreterare för Europafacket, i ett uttalande.

För två år sedan röstade FN:s arbetsmarknadsorgan ILO fram en ny konvention mot våld och trakasserier i arbetslivet.

Hittills har tre av ILO:s 187 medlemsländer ratificerat konventionen, Fiji, Uruguay och Namibia.

I Sverige pågår en utredning om hur ILO:s konvention rimmar med svensk lagstiftning.

Utredningen ska bli färdig den 31 augusti och därefter ska riksdagen säga sitt. 

Europafacket driver lobbying för att försöka få fler länder att ratificera konventionen som är den första internationella arbetsnormen som tar itu med våld och trakasserier på jobbet.

– Regeringar har en skyldighet att snarast ratificera konventionen som ska ge kvinnor skydd överallt där de arbetar, även hemma, säger Esther Lynch i ett uttalande.

Så svarade kvinnorna i enkäten

  • Knappt en av fem anser att arbetsgivare har gjort tillräckligt för att ta itu med våld och trakasserier på jobbet.
  • En av sex svarade att arbetsgivare har uppdaterat sin policy för att ta itu med trakasserier i samband med distansarbete.
  • En av sex anser att deras nationella lagar är tillräckligt starka för att ta itu med våld och trakasserier på jobbet.

    Källa: Europafacket, Etuc.