Den svenska modellen innebär att fack och arbetsgivare bestämmer villkoren på arbetsmarknaden genom avtal.

Den hotas nu från flera håll.

EU vill lagstifta om minimilöner, något som kan minska kollektivavtalens betydelse för lönesättningen.

Allt färre arbetare är med i facket, särskilt i de privata tjänsteföretagen. Det undergräver fackets och kollektivavtalens legitimitet.

Ska den svenska modellen försvaras, så är det grundläggande att anställda och arbetsgivare vet vad den levererar, säger Niklas Hjert, tidigare förhandlingschef vid Unionen, nu vd för nystartade bolaget Avtalat, som har till uppgift att informera om det försäkringsskydd som kollektivavtalen ger för privat anställda.

– Du kan inte uppskatta någonting som du inte känner till. Du får inte förtroende för någonting du bara har vaga begrepp om.

Och kunskapen om de kollektivavtalade försäkringarna och pensionerna brister verkligen, det visar flera undersökningar.

Många anställda är helt omedvetna om att de har livförsäkring, försäkring om de skulle bli uppsagda, och pension genom sin anställning.

– Detta trots att försäkringar och pension är en avgörande del av kollektivavtalen. Och det är väldigt bra försäkringar, säger Niklas Hjert.

Att kunskapen brister är kanske inte så konstigt.

Skyddet för anställda i Sverige består av många delar, både lagstadgade försäkringar och sådana som fack och arbetsgivare har förhandlat fram.

Informationen om försäkringarna, med namn som TFA, AGS och TGL, kommer dessutom från flera håll: förutom LO, PTK och enskilda fackförbund också från bolag med namn som AFA, Fora och Collectum.

För att samla informationen till privatanställda arbetare och tjänstemän på ett ställe har LO, PTK och Svenskt Näringsliv startat det gemensamma bolaget Avtalat.

– När vi bestämde vad bolaget skulle heta var ett krav att namnet inte skulle gå att förkorta. Inte en konstig bokstavskombination, till.säger Niklas Hjert.

En huvuduppgift för Avtalat blir att bygga upp en digital mötesplats, där den anställde får en bild av hela sitt försäkringsskydd och kan välja hur tjänstepensionen ska förvaltas.

Avtalat kommer också att svara för utbildning av försäkringsinformatörerna inom LO-förbunden. I nästa vecka ska en handbok för bland andra den här gruppen finnas färdig i digital form.

Kommer kostnaderna för försäkringarna att öka om fler anställda känner till dem och tar del av dem?
– Så kan det bli. LO har till exempel jobbat länge med att få försäkrade att anmäla arbetsskador, det kommer vi också att göra, svarar Niklas Hjert.

– Om det sedan leder till att fler får ersättning, så är det helt enligt avtalen.

Avtalat samlar allt på ett ställe

Svenskt Näringsliv, LO och PTK har tidigare informerat var för sig om hur pension och försäkringar via jobbet fungerar. Den uppgiften har nu tagits över av Avtalat, ett bolag som de tre parterna äger gemensamt.

Avtalat har 70 anställda och har nio kontor, från Malmö till Umeå. Förutom utbildningar och informationsmaterial ska Avtalat (när pandemin avtar) informera ute på arbetsplatserna tillsammans med fack och arbetsgivare.