SSAB har rekryterat Karl-Petter Thorwaldsson som rådgivare.

Stålkoncernen vill ta en ledarroll i industrins hållbarhetsarbete, och det är där den förre LO-basen kommer in. 

– I det arbetet är det nödvändigt att ha goda kontakter med samhälle, myndigheter och berörda intressenter. Jag är övertygad om att Karl-Petter, med sin långa erfarenhet från politiken och fackföreningsrörelsen och sitt stora engagemang för viktiga samhällsfrågor, kommer att kunna stötta SSAB:s gröna omställning på bästa sätt, säger vd:n Martin Lindqvist i ett pressmeddelande.

Karl-Petter Thorwaldsson: ”Jag har rasat tillräckligt”

Nyheter

Thorwaldsson har en fot kvar i den fackliga sfären, som vice ordförande i världsfacket Ituc. Organisationen ser ingen risk för intressekonflikter i samband med konsultuppdraget.  

– Det här är inte ett problem för Ituc. Att minska den tunga industrins fossilberoende, genom rättvis omställning, är högt prioriterat för oss, säger kommunikationschefen Tim Noonan.

Vad händer om IF Metall hamnar i konflikt med SSAB, skulle inte det väcka frågan om var er vice ordförande har sina lojaliteter?  

– Jag tror inte det. Det är en hypotetisk fråga, och vi sysslar normalt inte med hypotetiska frågor. Vi har förtroende för integriteten och det goda omdömet hos våra förtroendevalda. Och skulle en potentiell intressekonflikt uppstå är jag helt övertygad om att den skulle hanteras på bästa sätt.

Arbetet Global har försökt nå Karl-Petter Thorwaldsson via SSAB. 

Karl-Petter Thorwaldsson

Föddes 1964 i småländska Kosta.

Engagerade sig tidigt i SSU och blev 1990 ordförande för ungdomsförbundet. Jobbade fackligt för IF Metall sedan slutet av 1980-talet och blev anställd ombudsman på förbundet 1999. 

Lämnade posten som LO-ordförande sommaren 2020, efter att ha suttit i två mandatperioder.