I våras blev det lättare att få ersättning från a-kassan, och själva ersättningen blev högre.

Men ju längre pandemin fortsätter, desto tydligare blir det att a-kassan inte fungerar särskilt väl för många av dem som nu blivit arbetslösa, hävdar Vänsterpartiet.

När riksdagens arbetsmarknadsutskott samlas i morgon, torsdag, lägger Vänsterpartiet därför fram förslag till förändringar som partiet ser som brådskande.

Avsikten är att riksdagen ska besluta om dem genom ett utskottsinitiativ, alltså en beställning till regering att ändra regelverket.

– Vi har skrivit förslaget så att det ska vara lätt för andra partier att ställa sig bakom det. Får vi stöd, så kan förändringarna vara på plats inom någon månad, säger Ali Esbati (V), ledamot i arbetsmarknadsutskottet.

Det första förslaget är att skjuta fram gränsen för utförsäkring från a-kassan.

I dag måste arbetslösa söka aktivitetsstöd från Försäkringskassan efter 300 dagar med ersättning från a-kassan (för den som har barn under 18 år går gränsen vid 450 ersättningsdagar).

Men med aktivitetsstöd följer ett annat regelverk, där kontrollen skärps samtidigt som jobbsökande inte står i fokus på samma sätt som i början av arbetslösheten.

Och det regelverket, som är anpassat för långtidsarbetslösa med små chanser att få jobb, passar dåligt för relativt välutbildade personer som har blivit arbetslösa under pandemin, enligt Vänsterpartiet.

– Därför vill vi att alla arbetslösa ska få ytterligare 150 dagar med ersättning från a-kassan. Det brådskar. Många som blev arbetslösa då pandemin slog till i mars 2020 närmar sig utförsäkring, säger Ali Esbati.

Det är också slöseri att personer med bra utbildning, som normalt har lätt att få jobb, tvingas söka vilka jobb som helst så fort de blir arbetslösa, enligt Vänsterpartiet.

Partiet vill se en tillfällig förändring, så att arbetslösa bara behöver söka jobb i sin egen bransch de första 100 dagarna.

Under pandemin har det blivit enklare för egenföretagare att få ersättning från a-kassan. De behöver inte avveckla sina företag, utan kan låta företaget vila.

– Men reglerna är onödigt hårda. Företagare borde få marknadsföra sig, till exempelvis genom att uppdatera sina hemsidor, och att ta enstaka uppdrag utan att riskera ersättningen från a-kassan. Det skulle öka chanserna att återuppta verksamheten efter pandemin, säger Ali Esbati.

Vänsterpartiet föreslår också att regeringen ska få i uppdrag att snabbt se över de regler som styr a-kassorna, och förenkla dem så att kassorna kan betala ut ersättning snabbare.