Först kom coronaviruset till Sverige. Sedan den ökande oron på arbetsmarknaden. Och till sist den stigande arbetslösheten.

En utveckling som Sveriges a-kassor ser som en tydlig förklaring till varför a-kassorna haft en stark tillströmning av medlemmar under fjolåret. 

Ny årsstatistik från organisationen visar att fler än någonsin tidigare anslöt sig. Nästan 270 000 personer blev nya medlemmar i en a-kassa under 2020. Totalt är nu 3,9 miljoner personer i Sverige med. 

– Det är en historiskt stor medlemstillväxt i a-kassorna under ett enstaka år. Ökningen på mer än sju procent är tio gånger så stor som ökningen under 2019, kommenterar Tomas Eriksson, kanslichef i Sveriges a-kassor, i ett pressmeddelande.

Flest nya medlemmar sett till antal fick Unionens a-kassa med ett plus på 68 874  medlemmar.

Därefter fick Akademikernas a-kassa, Kommunals a-kassa, Alfakassan och Handelsanställdas a-kassa flest nya medlemmar. 

Lista: A-kassors medlemsökningar i antal

Men det sättet att räkna ”gynnar” de stora förbunden. Ett annat sätt att se det är hur a-kassorna växt procentuellt.

Där ligger i stället Hotell- och restauranganställdas a-kassa i topp, som ökade sitt medlemsantal med hela 27 procent, alltså med mer än en fjärdedel.

Därefter kommer Sveriges arbetares a-kassa, Alfakassan, Säljarnas a-kassa och Handelsanställdas a-kassa.

Lista: A-kassors medlemsökningar i procent

Den största ökningen skedde i mars. Då fick de 25 a-kassor som är med i Sveriges a-kassor fler än 127 000 nya medlemmar. 

Arbetet har tidigare skrivit om de långa väntetiderna som medlemmar i många a-kassor upplevt. I september fick många som sökt a-kassa från Alfakassan vänta i minst 22 veckor.