Först kom coronaviruset till Sverige. Sedan den ökande oron på arbetsmarknaden. Och till sist den stigande arbetslösheten.

En utveckling som Sveriges a-kassor ser som en tydlig förklaring till varför a-kassorna haft en stark tillströmning av medlemmar under fjolåret. 

Ny årsstatistik från organisationen visar att fler än någonsin tidigare anslöt sig. Nästan 270 000 personer blev nya medlemmar i en a-kassa under 2020. Totalt är nu 3,9 miljoner personer i Sverige med. 

– Det är en historiskt stor medlemstillväxt i a-kassorna under ett enstaka år. Ökningen på mer än sju procent är tio gånger så stor som ökningen under 2019, kommenterar Tomas Eriksson, kanslichef i Sveriges a-kassor, i ett pressmeddelande.

Flest nya medlemmar sett till antal fick Unionens a-kassa med ett plus på 68 874  medlemmar.

Därefter fick Akademikernas a-kassa, Kommunals a-kassa, Alfakassan och Handelsanställdas a-kassa flest nya medlemmar. 

Lista: A-kassors medlemsökningar i antal

För att se det här innehållet måste du godkänna cookies från våra tjänsteleverantörer.

Men det sättet att räkna ”gynnar” de stora förbunden. Ett annat sätt att se det är hur a-kassorna växt procentuellt.

Där ligger i stället Hotell- och restauranganställdas a-kassa i topp, som ökade sitt medlemsantal med hela 27 procent, alltså med mer än en fjärdedel.

Därefter kommer Sveriges arbetares a-kassa, Alfakassan, Säljarnas a-kassa och Handelsanställdas a-kassa.

Lista: A-kassors medlemsökningar i procent

För att se det här innehållet måste du godkänna cookies från våra tjänsteleverantörer.

Den största ökningen skedde i mars. Då fick de 25 a-kassor som är med i Sveriges a-kassor fler än 127 000 nya medlemmar. 

Arbetet har tidigare skrivit om de långa väntetiderna som medlemmar i många a-kassor upplevt. I september fick många som sökt a-kassa från Alfakassan vänta i minst 22 veckor.