En man är förtvivlad efter att ha väntat i månader på besked om a-kassa. I ett brev till regeringen skriver han att han har en familj att försörja. Vad ska han ta sig till? undrar han.

Mannen är bara en av många som väntat ovanligt länge på besked om ersättning. 

Redan före coronapandemin var väntetiderna långa hos många a-kassor, något som Arbetet tidigare rapporterat om.

Arbetslösa fick vänta i 14 veckor på a-kassa

Nyheter

Alfakassan stack då ut – medianpersonen fick vänta 14 veckor på ersättning under första halvåret 2019. Det var den högsta siffran på tio år. 

Sedan kom coronaviruset. Ekonomin bromsade in och många blev av med jobbet. Nu får arbetslösa vänta ännu längre.

Medianpersonen fick i september månad vänta 22 veckor på pengar från Alfakassan, enligt färska preliminära siffror som Arbetet fått från Inspektionen från arbetslöshetsförsäkringen, IAF.

– Arbetslöshetskassorna begår inget lagbrott när de har långa genomströmningstider. Det finns ingen bortre gräns för hur lång tid det får ta när man handlägger en ansökan om ersättning, säger Sara Bodemyr Fridell, presskontakt på IAF. 

Alfakassan är den enda a-kassan i Sverige som inte är knuten till ett fackförbund eller en intresseorganisation. På regeringens uppdrag betalar den även ut grundersättning till personer som inte är med i någon a-kassa. 

Pelle Åkerlund, HR- och kommunikationschef på Alfakassan, säger att de vidtog åtgärder i och med IAF:s tidigare granskning av kassan. Han pekar på att väntetiderna faktiskt sjönk under vårmånaderna före det att coronapandemin slog till ordentligt på arbetsmarknaden och regeringen klubbade mer generösa a-kasseregler. 

– Vi hade börjat komma ikapp. Men sedan fick vi ett kraftigt ökat ärendeinflöde under våren. Och det är viktigt att komma ihåg att det inte går att göra snabbare prövningar eller tumma på regelverket, säger han. 

Alfakassan har mer komplexa ärenden än många andra a-kassor, påpekar Pelle Åkerlund. Många av de arbetslösa har haft flera arbetsgivare och det krävs ofta kompletteringar. 

Vad vill du säga till de som väntat runt ett halvår på a-kassa?
– Alfakassan gör allt som står i vår makt för att vi ska kunna fatta beslut så snabbt som möjligt. Vi rekryterar, internutbildar och jobbar med interna processer. Vi börjar se nu att det här bär frukt. 

Långa väntetider hos Alfakassan

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) inledde i förra veckan en tillsyn mot bland annat Alfakassan just med anledning av de långa väntetiderna. Även Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa och Småföretagarnas arbetslöshetskassa ingår i tillsynen. De hade i september, enligt de preliminära siffrorna, en medianväntetid på 15 respektive 17 veckor för inkomstbaserad ersättning. 

De ansvariga har kallats till möte hos IAF för att förklara sig och berätta vad de tänker göra åt problemet. Men myndigheten har alltså ingen möjlighet att utfärda någon typ av böter eller liknande om kassorna har långa handläggningstider. 

Sara Bodemyr Fridell på IAF poängterar att det i förvaltningslagen står att myndighetsutövning ska ske skyndsamt. 

– Därför tycker vi på IAF att a-kassorna ska utreda så fort det går. Det är orimligt för de arbetssökande att det ska ta 20 veckor, säger hon.