Vad i helvete händer med Alfakassan?

Den upprörda frågan ställs på nätforumet Flashback i början av året. Frågeställaren har förlorat jobbet och väntar nu på pengar från a-kassan.

”Jag har hyra att betala och det har gått snart en månad utan minsta svar, när jag ringer säger dom bara att jag måste vänta”, skriver han på forumet.

På Twitter berättar en annan person hur han väntat i snart fyra månader på svar på sin ansökan om a-kassa. Också han är medlem i just Alfakassan.

Alfakassan är den enda av Sveriges a-kassor som är helt fristående från fackförbund eller intresseorganisationer. Den brukar därför väljas av den som inte vill vara med i ett fackförbund. 

Förra året betalade Alfakassan ut ersättning till 20 000 personer och var därmed den tredje största a-kassan efter dem som administreras av Unionen och Kommunal.

Många av dem tvingades vänta ovanligt länge. Det visar ny statistik från inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF.

Medianpersonen som sökte pengar hos Alfakassan under första halvåret 2019 fick vänta 14 veckor, alltså mer än tre månader.

Det är den högsta siffran sedan 2010 då finanskrisens efterdyningar sköljde över företagen. På bara två år har väntetiden hos Alfakassan ökat med sex veckor. 

Alfakassans väntetider har ökat kraftigt

De flesta av de andra a-kassorna har under samma period minskat sina handläggningstider och ingen har ökat i närheten av lika mycket.

Den som ligger närmast är Småföretagarnas a-kassa som ökat med två veckor – från sju till nio – under samma period.

Många som söker pengar från Alfakassan måste också vänta ännu längre än 14 veckor.

För var fjärde sökande handlar det om 18 veckors väntan eller mer, alltså mer än fyra månader.

– Det är absolut för lång tid. Vi jobbar hårt med att få bukt med köerna, säger Pelle Åkerlund, kommunikationschef på Alfakassan.

Alfakassan har till skillnad från de övriga a-kassorna fått ytterligare ett uppdrag från regeringen, utöver att dela ut arbetslöshetsersättning till de medlemmar som förlorat jobbet.

Alfakassan – inte knuten till något fackförbund 

Alfakassan grundades 1998 och är den enda av Sveriges 25 a-kassor som inte är knuten till någon facklig organisation, en specifik bransch eller ett yrke. 

För medlemmar fungerar den precis som en vanlig a-kassa, med grund- och inkomstbaserad ersättning beroende på hur länge man arbetat.

Alfakassan har också ett uppdrag från regeringen: Att betala ut grundersättning till dem som inte är medlemmar i någon a-kassa. 

Det är till Alfakassan man vänder sig om man har rätt till a-kassans grundbelopp, men ännu inte gått med i någon a-kassa.

Ofullständiga ansökningar, bland annat från den gruppen, som leder till kompletteringar är en bidragande orsak till den längre genomströmningstiden, enligt Pelle Åkerlund.

– Ärendeinflödet har ökat markant det senaste ett och ett halvt året. Jämför vi med samma period förra året har vi omkring 40 procent högre ärendeinflöde i dag. Det är nästan omänskligt att anpassa organisationen till en sådan förändring.

Enligt Pelle Åkerlund är kassan på väg att komma ikapp ärendeökningen.

Man har utökat antalet personer som hanterar ärenden med ungefär 70 procent och mediantiden för att få ut pengar har också varit lägre i oktober – elva veckor. 

Det finns inga regler för hur långa väntetider en a-kassa får ha, berättar Annelie Westman som är enhetschef på granskningsenheten på IAF, den myndighet som kontrollerar att a-kassorna följer reglerna.

– Vi har inte heller någon tumregel, men vi håller ju lite koll på handläggningstiderna. Just när det gäller Alfakassan har vi faktiskt inlett ett tillsynsärende, där vi har kallat dem till oss för att berätta hur de ser på situationen och vad de gör för att komma till rätta med tiderna och få ner dem till rimliga nivåer.

Enligt Annelie Westman anser man från myndighetens sida att Alfakassan hittills gjort vad de kan för att öka bemanningen.  

Varför är det så stora skillnader mellan a-kassornas handläggningstider?
– De är väldigt olika sett till hur många medlemmar och ersättningssökande de har. De har ganska stora olikheter i sina förutsättningar att driva verksamheten. 

Hon uppmanar den som står i valet mellan flera olika a-kassor att gå in på IAF:s hemsida och titta igenom statistiken. 

Skulle du rekommendera någon att gå med i Alfakassan när handläggningstiden är så lång?
– Den frågan kan jag inte svara på, det är upp till den enskilda. 

Stora skillnader mellan a-kassorna

Mediantiden i veckor från att den arbetslösa registrerar sin arbetslöshet hos Arbetsförmedlingen, tills att a-kassan betalar ut ersättningen. Siffrorna gäller första halvåret 2019. Källa: IAF