Om en anställd exponeras för coronavirus i arbetet ska arbetsgivaren anmäla det till Arbetsmiljöverket som ett ”allvarligt tillbud”.

Antalet sådana tillbud låg mellan 40 och 70 per vecka från slutet av augusti till början av november förra året.

Från mitten av november 2020 syns en kraftig ökning i Arbetsmiljöverkets statistik, och i december anmäldes över 200 allvarliga tillbud per vecka.

Vecka 1 i år (som började med den 4 januari) anmäldes 361 tillbud, och vecka 2 (förra veckan) hela 484.

Om antalet tillbud vecka 1 säger Ulrika Scholander, sektionschef vid Arbetsmiljöverket, till TT:

– Det är en hög siffra som följer smittläget i landet. Det är oroande.

Antalet covid-anmälningar till Arbetsmiljöverket vecka 32 2020 till vecka 2 2021

För att se det här innehållet måste du godkänna cookies från våra tjänsteleverantörer.

En möjlig orsak bakom den drastiska ökningen av antalet anmälda tillbud de senaste veckorna är att informationen kring anmälningarna på webben har förändrats, uppger Arbetsmiljöverkets presstjänst för Arbetet.

Under 2020 var det främst personal som arbetade i direkt kontakt med smittan som uppmanades att anmäla.

Under december månad ändrades texten till att omfatta alla yrkesgrupper som blivit eller riskerat bli smittade i sitt arbete. Det har resulterat i fler anmälningar från utbildning och handel.

Vård och omsorg förblir ändå den bransch där absolut flest incidenter inträffar. Av de 845 anmälningarna hittills i år står vård och omsorg för drygt 500, medan utbildning och handeln står för ungefär 100 vardera.

En ytterligare förklaring till att fler tillbud anmäls är att fler testas för covid-19, vilket gör att fler fall av smitta upptäcks.

Den vanligaste situation som anmäls är smittspridning mellan kollegor, där ingen av de inblandade vet att de bär på viruset.

– Om vi säger att du och jag har ett möte på arbetsplatsen, på kvällen blir jag sjuk och gör ett snabbtest som visar att jag har corona. Då var jag antagligen smittsam när vi träffades, och det ska anmälas, säger Ulrika Scholander till TT.