Uppdelat per LO-förbund fick flest från IF Metalls och HRF:s områden omställningsstöd via Trygghetsfonden TSL förra året, runt 8 500 personer per område.

Men de nu jämnhöga staplarna har växt till den nivån i helt olika takt.

För IF Metalls del innebär den nuvarande siffran en knapp fördubbling jämfört med 2019, medan antalet som får stöd efter att ha sagts upp från och hotell- och restaurangjobb har 24-dubblats under pandemin.

Omställningsstöd till uppsagda kan vara bland annat coachning eller utbildning. TSL ägs av Svenskt Näringsliv och LO, företag med kollektivavtal omfattas av omställningsförsäkringen.

Inte oväntat nämns just branscher som hotell, restaurang, handel och transport som hårt drabbade när TSL presenterar sin statistik för året.

Men Caroline Söder, vd på TSL, säger också på en pressträff att fler branscher har dragits med under hösten.

– Byggsektorn klarade sig ganska bra en längre tid, men vad vi börjar se nu är att större byggprojekt börjar skjutas på framtiden.

Mest har behovet av omställningsstöd ökat i storstadsområdena, men i hälften av alla län har det skett mer än en fördubbling.

TSL gör också en jämförelse med finanskrisen och konstaterar att pandemin har slagit bredare mot arbetsmarknaden. Medan en klar majoritet av alla som behövde stöd då, 2009, kom från industrin utgör industriarbetarna nu en knapp tredjedel av samtliga.

Enligt statistiken fick drygt nio av tio som lämnade insatser hos TSL förra året en positiv lösning, alltså en sysselsättning.

Majoriteten har fått tillsvidareanställningar, men andelen som går till visstidsjobb eller studier har ökat.

– Dessa förändringar är kända mönster vid en osäker arbetsmarknad, säger Caroline Söder.

Hon säger också att en förklaring till att fler studerar är att de som har sökt omställningsstöd under det senaste året har varit yngre än vanligt.

Sammanlagt fick drygt 35 000 personer stöd av TSL 2020.

Organisationens roll kan framöver delvis komma att stöpas om i och med las-överenskommelsen där man har lagt fram förslag om ett utbyggt omställningsstöd och möjligheter till kompetensutveckling även för anställda.

För facket har en central fråga i förhandlingarna om anställningsskyddet varit större sådana möjligheter, just nu utreds frågan inom regeringskansliet.