Företag ska få möjlighet att minska anställdas arbetstid med upp till 80 procent vid korttidspermittering. Hittills har det gått att dra ner som mest 60 procent. 

Beslutet om utökningen gäller under perioden januari till mars, det tidigare systemet är beslutat för tiden fram till sista juni.

Vid korttidspermittering behåller den anställde merparten av lönen trots betydligt lägre sysselsättningsgrad. Staten står för den största delen av kostnaden.

Dagens Nyheter uppger att regeringen nu skjuter till ytterligare pengar, man bedömer att statens totala kostnad ska uppgå till 10,7 miljarder under 2021.

– I och med att vi har en pandemilag på plats med tuffa krav på verksamhetsutövare så vill vi se till att företagen kan behålla sina anställda och att människor kan behålla jobbet, säger finansmarknadsminister Per Bolund till Dagens Nyheter