Förra året var ett bra år för Ur och Penn. Klockjätten gjorde en jättevinst på nästan 84 procent av omsättningen och delade ut hela 273 miljoner kronor till sina ägare.

Beslutet fattades på företagets årsstämma i juli 2019.

Sedan kom coronakrisen.

Regeringen och samarbetspartierna försökte mota krisen med en rad stöd till Sveriges företag. Ett av dem var det så kallade omställningsstödet.

Stödet är till för företag vars omsättning har minskat med minst 30 procent under mars och april i år jämfört med samma månader förra året och ska täcka en rad fasta kostnader.

Ur och Penn är ett av företagen som beviljats stöd. Det visar Arbetets granskning av de senaste årens ekonomi hos de 6 385 aktiebolag som hittills (den 5 augusti) beviljats omställningsstöd av Skatteverket.

Ur och Penn, som mindre än ett år tidigare delat ut 273 miljoner kronor till sina ägare, beviljades nästan 3,4 miljoner kronor i stöd för förlorad omsättning och ligger nia på listan över de företag som hittills fått mest stödpengar.

Det företag som hittills fått överlägset mest stödpengar är Scandic Hotels AB. Hotelljätten beviljades 148,6 miljoner kronor i omställningsstöd.

Scandic gjorde en vinst på 219 miljoner kronor under året 2018 men ingen utdelning till ägarna. 2019 års redovisning för bolaget är ännu inte offentlig.

Totalt har de 6 385 aktiebolagen gjort en vinst efter skatt på minst 2,9 miljarder kronor under 2019 och 2018.

Siffran är sannolikt betydligt högre då många företags årsredovisningar för 2019 ännu inte har blivit offentliga.

Nästan var fjärde företag gjorde också en aktieutdelning för året 2019 eller 2018. En utdelning innebär att bolagen, i stället för att spara vinsten till sämre tider ger hela eller delar av den till aktieägarna som en ersättning för att de investerat i bolaget.

Den totala utdelningen för de bägge åren var nästan 1,5 miljarder kronor för alla företagen tillsammans.

De fick mest omställningsstöd

Just utdelningar hamnade tidigt i fokus när omställningsstöden skulle införas.

Det ledde till att de företag som tar del av stödet förbjuds att göra några vinstutdelningar alls från mars i år till juni 2021.

Finansminister Magdalena Andersson menar i en skriftlig kommentar via hennes pressekreterare att de satta tidsgränserna för att få stöd är rimliga, även om flera företag, i närtid gjort stora utdelningar.

”Syftet har inte varit att lämna stöd till företag som redan hade ekonomiska svårigheter utan till företag som fick svårigheter på grund av virusutbrottet. Däremot är det fullt rimligt att kräva att företagen bromsade utdelningar när effekterna av pandemin slog till på allvar”, skriver hon.

Har svenska företag varit för dåliga på att spara till dåliga tider?
”Företag behöver alltid hålla koll på till exempel vilka risker de har i verksamheten och vad som händer i omvärlden, inte minst när de planerar för utdelningar. Nu är vi i en exceptionell situation och då har det krävts omfattande åtgärder. Inget företag hade nog kunnat förutse en kris av denna omfattning”, skriver Magdalena Andersson.

Men alla företag följer inte de uppsatta reglerna. Vid en genomgång av de företag som hittills lämnat in sin årsredovisning för 2019 hittar Arbetet 25 företag som hållit sin årsstämma efter den första mars och där beslutat om utdelningar.

De 25 företagen har sammanlagt fått 812 000 kronor i coronastöd men samtidigt beslutat om utdelningar på 8,6 miljoner kronor.

Tolv av bolagen har så sent som i juni eller juli beslutat att genomföra en utdelning, trots att reglerna för stödet då stod klara och effekterna av coronakrisen var tydliga.

Ett tillverkningsbolag som fått 47 000 kronor i coronastöd beslutade om 250 000 kronor i utdelning på sin årsstämma den 19 maj. I årsredovisningen beskriver bolaget hur världsekonomin har drabbats av pandemin men att de själva ännu inte berörts.

”Bolaget följer utvecklingen och bedömer att de är väl rustade för rådande situation samt klarar av en eventuell minskad orderingång till följd av pandemin.” skriver bolaget i årsredovisningen.

En restaurang i Stockholmsområdet beslutar i sin tur om en utdelning på 300 000 kronor den 1 juni. Företaget har beviljat coronastöd på 46 000 kronor.

Conny Svensson, nationell samordnare på Skatteverket, är medveten om situationen.

Myndigheten har, enligt honom, redan avslöjat flera bolag som fått stöd trots utdelning efter första mars.

– Vi har haft några sådana exempel där man gjort utdelning efter att man har fått det här stödet. Då blir det aktuellt med återkrav. Det här är dessutom ett brott och man kan riskera att hamna hos åklagare, säger Conny Svensson.

Fakta: Omställningsstödet

  • Omställningsstödet presenterades i april och ska kompensera företag som förlorat intäkter under coronapandemin.
  • För att ta del av stödet måste företaget ha haft en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret.
  • Omsättning måste ha fallit med mer än 30 procent under mars och april, jämfört med samma månader förra året och fallet ska bero på coronakrisen.
  • Företagen som tar emot stöd får inte göra några vinstutdelningar från mellan mars 2020 och juni 2021.
  • Regeringens prognos var att stödet skulle kosta skattebetalarna 39 miljarder kronor. Hittills har dock bara 650 miljoner betalats ut, men ansökningarna spås öka i augusti när semestrarna tar slut.

Så gjordes granskningen

  • Arbetet tog del av en lista över alla aktiebolag som hittills beviljats omställningsstöd (5 augusti).
  • Vi samkörde sedan listan mot uppgifter om utdelning och vinst mot bolagsdatabasen Retriever som hämtar sina uppgifter från Bolagsverket.