En hårdare och tydligare linje behövs för att stoppa EU-direktivet om minimilöner.

Det menar LO, TCO, Saco, Svenskt Näringsliv, SKR samt Arbetsgivarverket som nu skriver ett öppet brev till regeringen med statsminister Stefan Löfven (S) och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) i spetsen.

I brevet skriver fackorganisationer och arbetsgivare att en enig riksdag konstaterat att EU inte har befogenhet att lagstifta på området.

”Det är därför vi med stor oro ser att regeringen inte agerar kraftfullt mot förslaget utan snarare med försiktighet och passivitet”, skriver parterna som bjuder in Nordmark och Löfven till ”brådskande” möte för att presentera sina argument.