”Det kommer få effekter på LO och LO:s roll”, sade Sekos ordförande Valle Karlsson. ”Passerar sånt här igenom, vad har LO för betydelse då?”, frågade sig Transports ordförande Tommy Wreeth.

En rad LO-förbund har varit starkt kritiska till fredagens besked från IF Metall och Kommunal om att hoppa på las-avtalet med Svenskt Näringsliv och PTK.

De kritiska förbunden menar att beslutet om att gå vidare på egen hand kan komma att få konsekvenser för LO och organisationens roll som samordnare framöver.

Under året som gått har bråken inom LO avlöst varandra. I vintras var det Kommunal som rasade mot LO-ledningen som de menade förhandlat om las utan tillräcklig insyn.

Nu är det i stället Kommunal som står på de anklagades bänk. Men är det här den värsta krisen för LO hittills?

Nja, svarar Ulf Bjereld, S-märkt professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

– Det vet man aldrig förrän efteråt. Men jag tror att detta är en kris i nivå med den i vintras, säger han.

Han tror att bråket, i ett längre perspektiv, inte kommer att orsaka en varaktig spricka inom LO. Detta eftersom alternativen till en överenskommelse med Svenskt Näringsliv och PTK har varit så få och så oaptitliga för LO-förbunden.

– De som är mest negativa, deras svaghet i debatten är att de inte har så många andra konstruktiva vägar att peka på eftersom maktförhållandena är som de är efter valet 2018 och Januariavtalets undertecknande.

Enligt honom består sprickan av två delar. Dels sakfrågan där de två största förbunden i LO gått sin egen väg och tagit beslut om las som i slutänden kan komma att påverka alla förbund.

Dels känslomässigt, att flera förbund ser det som att IF Metall och Kommunal gått bakom ryggen på de andra och förhandlat i hemlighet.

– Jag tror att det är ett skäl till att reaktionerna blivit så oerhört starka. Å andra sidan kan jag tänka mig att Metalls och Kommunals resonemang var att valet inte stod mellan att förhandla öppet och förhandla i hemlighet, utan att valet stod mellan att förhandla i hemlighet eller inte alls.

Ansvaret ligger nu tungt på LO-ledningen och den nyvalda ordföranden Susanna Gideonsson att navigera mellan de upprörda medlemsförbunden, enligt Ulf Bjereld.

– En LO-ordförandes viktigaste uppgift är att hålla samman sitt förbund. För att göra det måste hon visa alla inblandade parter respekt, hon måste lyssna på alla parter men hon måste också våga gå framåt.

Flera av de kritiska förbunden har alltså uttryckt att IF Metalls och Kommunals besked kommer att få effekter för LO:s framtida samordning.

De menar att det är meningslöst att samordna sig om det ändå är okej att gå sin egen väg när saker inte går ens väg.

I en intervju med Arbetet under måndagen sa exempelvis Transports ordförande Tommy Wreeth att beskedet kan få konsekvenser för hur förbundet förhåller sig till industrimärket i framtiden.

Just nu pågår dock den uppskjutna avtalsrörelsen för fullt. Att ändra i avtalskrav är inte aktuellt för de kritiska förbunden som redan tecknat flera av sina kollektivavtal.

Ulf Bjereld tror att fredagens besked hade blivit en betydligt större huvudvärk för LO-ledningen om avtalsrörelsen fortfarande låg i framtiden.

– Om vi stått inför en stundande avtalsrörelse om ett halvår eller så. Då hade jag nog varit väldigt orolig om jag varit LO-ordförande. Men just nu är det så långt dit. Det hinner hända väldigt mycket innan nästa avtalsrörelse. Andra faktorer kommer att vara avgörande för om man väljer att riva upp märket eller inte.