Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

En majoritet av tunnelbaneförarna på det kommunala bolaget TTC, som driver kollektivtrafiken i den georgiska huvudstaden Tbilisi, har testat positivt för covid-19. 

Det uppger tunnelbanefacket Ertoba 2013 som lägger skulden på företagsledningen. 

”Inte bara de anställda i Tbilisis tunnelbana utan även deras familjemedlemmar har smittats av viruset eftersom ledningsgruppen inte lät nyinfekterade gå i självisolering och inte smittspårade deras kontakter”, skriver facket i ett uttalande som citeras av den statliga nyhetssajten Agenda

I september, när smittspridningen började ta fart i Tbilisi, erbjöd sig facket att gå över till sommarschema. Det skulle innebära begränsade öppettider och mindre personal i rotation. 

”Enligt det schemat skulle tunnelbaneförarna fördelas så att risken för smitta minimerades. Vissa förare skulle arbeta i tio dagar, medan de övriga skulle arbeta nästa tiodagarsperiod. Men ledningsgruppen avslog förslaget”, skriver Ertoba 2013. 

Nu kräver facket att TTC antingen stänger tunnelbanan eller vidtar smittskyddsåtgärder. Ordföranden Zaza Barbakadze efterlyser bland annat kontaktspårning och desinficering av förarhytterna i samband med förarbyten. 

TTC tycks dock inte se någon anledning till oro.

Enligt Agenda uppger bolagets kommunikationsavdelning att enbart 20 av 250 förare har testat positivt och att tunnelbanan ska fortsätta rulla som vanligt.

Georgien

Ligger i regionen Kaukasien längs gränsen mellan Europa och Asien och har 3,7 miljoner invånare. Blev självständigt i samband med Sovjetunionens kollaps 1991. 

Självständigheten följdes av en lång period av ekonomisk kräftgång. Tillväxten ökade under 00-talet men samtidigt växte klyftorna i samhället. 

Andelen fattiga har minskat från 37 procent år 2007 till 20 procent år 2018, men fortfarande är landet ett av Europas fattigaste.

Källor: Nationalencyklopedien, Världsbanken