Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

När reformerna träder i kraft den 1 januari 2021 får georgiska anställda för första gången lagstadgad rätt till garanterad övertidsersättning, avgångsvederlag och betald pappaledighet, rapporterar den statliga nättidningen Agenda

Skyddet mot diskriminering i arbetslivet stärks och villkoren för vilotider samt nattarbete förbättras.

Dessutom stärks den georgiska arbetsmiljömyndigheten, får ett bredare mandat och rätt att genomföra oanmälda inspektioner. 

Georgien luckrade i mitten av 00-talet upp stora delar av arbetsrätten i ett försök att attrahera utländska investeringar och få fart på ekonomin.

Arbetsgivare fick rätt att godtyckligt och utan förvarning säga upp personal och arbetsmiljömyndigheten avskaffades helt. 

Förändringarna fick hård kritik av fack och människorättsorganisationer.

En tysk rapport visade att antalet dödliga arbetsplatsolyckor ökade med 70 procent jämfört med åren innan liberaliseringen. 

Att arbetsmiljölagstiftning och arbetsrätt nu stärks är bland annat en följd av avtal med EU och USA.

Inför omröstningen har georgiska fackföreningar argumenterat för ytterligare förbättringar medan den nationella näringslivsorganisationen BAG menat att lagändringarna går för långt, rapporterar oberoende OC Media

”Helt galet”, löd omdömet från BAG:s vd Levan Vepkhvadze som menade att landets bräckliga ekonomi skulle ta stryk. 

Lagstiftarna valde i slutänden en kompromiss där såväl fack som arbetsgivare fick igenom vissa av sina krav.

Exempelvis begränsades rätten att sympatistrejka. Samtidigt minskades antalet anställda som krävs för att bilda en fackklubb på en arbetsplats från 50 till 25.

Georgien

• Ligger i regionen Kaukasien längs gränsen mellan Europa och Asien och har 3,7 miljoner invånare. Blev självständigt i samband med Sovjetunionens kollaps 1991. 

• Självständigheten följdes av en lång period av ekonomisk kräftgång. Tillväxten ökade under 00-talet men samtidigt ökade klyftorna. 

• Andelen fattiga har minskat från 37 procent år 2007 till 20 procent år 2018, men fortfarande är landet ett av Europas fattigaste.

Källor: Nationalencyklopedien, Världsbanken