Det finns en tydlig graf över smittspridningen bland dem som testats på äldreboenden i Stockholm sedan besöksförbudet drogs tillbaka den sista september.

Grafen går drastiskt uppåt. Från smittskyddet i Stockholm konstaterar man att det ökar, men kan inte uttala sig om orsakerna.

En enhetschef på ett större äldreboende uppger för Arbetet att det slog till cirka en månad efter det hävda förbudet. Fram till månadsskiftet oktober/november hade boendet endast haft ett fall av covid 19. 

Den 2 november, en månad efter att besöksförbudet hävts, hade flera äldre insjuknat liksom stora delar av personalen. Särskilt drabbade är boende i de mindre lägenheterna.

Hon vill inte ha med sitt namn i tidningen, och säger att de inte kan bevisa ett samband.

Elisabeth Antfolk är undersköterska och ordförande för Kommunals sektion för privatanställda inom vård och omsorg i Stockholm, cirka 4 000 vårdbiträden och undersköterskor.

Hon bekräftar bilden.

– Vi såg smittan komma in på äldreboendena cirka tre veckor efter att förbudet hävdes, helt i linje med våra farhågor. Nu får vi nya rapporter hela tiden om ökad spridning, bland både personal och boende.

Arbetet har begärt ut sjukfrånvaro för personalen inom äldreomsorg i Göteborg, Malmö och Stockholm. Även där syns en ökning.

Statistiken förs enbart över kommunala verksamheter, personal som jobbar för privata aktörer syns alltså inte.

– Vår analys är att den ökning vi kan se nu inte är kopplad till det hävda besöksförbudet inom äldreomsorgen utan mer kopplat till den allmänna smittspridningen i samhället, säger HR-direktör Tina Liljedahl Scheel på stadsledningskontoret i Göteborg.

En annan orsak till hög frånvaro är att personal också ska stanna hemma vid symtom, eller behöver vabba.

– En del av förklaringen till de högre sjuktalen nu är att vi har strikta rutiner för vår personal. Vi tar tempen och ställer kritiska frågor inför varje arbetspass. Har du någon som helst symtom som kan relateras till covid-19 får du inte jobba, säger Makan Afshinnejad som är presschef på Attendo, omsorgsföretaget med verksamhet i över 70 kommuner i Sverige.

I och med den ökade smittspridningen beslutade regeringen att införa lokala besöksförbud, till skillnad från det som gällde till och med den sista september som ju var ett nationellt förbud.

Den förordningen trädde i kraft i lördags, den 21 november. 

Det är Folkhälsomyndigheten, i samråd med de regionala smittskydden, som nu kan besluta om lokala förbud.

Inget förbud har än så länge kommit på tal.

Och förutsättningarna saknas fortfarande, då Folkhälsomyndigheten inte tagit fram de föreskrifter som behövs för att kunna verkställa ett förbud.

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson sade under en presskonferens i slutet av förra veckan att det saknas en ”tydlig bild” av att besök på äldreboende skulle vara smittdrivande.

Han menar att spridningen snarare beror på sådant som bristande hygienrutiner och hög personalomsättning. 

Samtidigt uppger boenden runtom i landet just nu att man löser det höga sjukfrånvaron med timvikarier, eller att personal går emellan till exempel hemtjänst och boenden.