I takt med att allt fler insjuknar i covid-19 ökar trycket på sjukvården. Karolinska universitetssjukhuset i region Stockholm öppnar därför en ny intensivvårdsavdelning med plats för 18 covidpatienter.

Arbetsgivaren har nu infört ett schema med arbetspass på 12,5 timmar. Något som förhandlats med de fackliga organisationerna.

Kommunal, som förhandlar för undersköterskorna, har nu kommit överens med arbetsgivaren om det nya schemat.

– Det var ingenting vi ville, men det här är det bästa vi kunde åstadkomma med tanke på omständigheterna, säger Carina Lenngren, förhandlingsansvarig för Kommunal vid Karolinska universitetssjukhuset.

Hon menar att det i princip är ett katastrofläge. Samtidig som alltfler läggs in på iva saknas personal. Många undersköterskor har lämnat vården efter den enorma pressen i våras.

I senaste schemaläggningen fanns det 100 luckor, där det alltså saknades personal. Jämfört med någon enstaka i normala fall, enligt Carina Lenngren.

Till en början handlade det om frivillighet, men när inte tillräckligt många anmälde sig samtidigt som patientkurvan sköt i höjden började arbetsgivare beordra folk till de långa arbetspassen.

– Vi har ändå försökt att jobba med arbetsmiljöfrågorna, att säkerställa att man inte får jobba för många pass, att man har återhämtning, att man ska ha framförhållning, att man ska titta på individuella delar som hälsa och socialt liv. Det har vi skrivit in i avtalet, säger Carina Lenngren, som förutom sitt fackliga uppdrag även jobbar på intensiven.

Vårdförbundet, som representerar sjuksköterskorna, har däremot sagt nej till ett avtal om de långa arbetspassen som deras medlemmar nu tvingas till.

– Vi var helt enkelt inte beredda att sälja ut dem som inte orkar, säger Ingrid Allerstam, intensivvårdssjuksköterska och fackligt förtroendevald på Karolinska sjukhuset i Solna.

Enligt henne var förslaget från arbetsgivaren inte något de kunde säga ja till. Förutom de långa arbetspassen innehöll avtalet möjlighet att flytta personal med kort varsel mellan Karolinskas två sjukhus i Solna och Huddinge.

Det fanns inte heller någon plan för återhämtning, enligt Ingrid Allerstam

– Om vi skrivit på avtalet hade arbetsgivaren kunnat säga till dem som klagar att er fackförening tycker att det är ok, så det får ni ta med facket. Nu får de ta de här besluten och stå för dem själva i sin arbetsledning.

Till skillnad från i våras när det handlade om ett krisavtal är det fortfarande den normala veckoarbetstiden som gäller. Så det blir nu färre men längre pass.

För varje långpass utgår en extra ersättning för undersköterskorna på mellan 1 900 och 2 300 kronor, beroende på om det är dag-, natt- eller helgpass.

För sjuksköterskorna ligger ersättning närmare 1 000 kronor högre per pass. Och det är något som retar Carina Lenngren.

Arbetsgivaren hänvisar till högre kompetens och mer ansvar, men det menar hon speglas i deras grundlön. Den extra ersättningen anser hon vara en form av ob-ersättning.

– Och det är ju lika obekvämt för en undersköterska som en sjuksköterska att jobba sådan pass. Det är vi från Kommunals håll extremt besvikna på arbetsgivaren för. Att deras hälsa skulle vara mer värd än vår, säger Carina Lenngren.

Både hon och Ingrid Allerstam vittnar om hårt pressade medlemmar som gör sitt yttersta för att hantera situationen. 

Frågan är hur länge de orkar.

– Jag vet inte, jag vet faktiskt inte. Det beror på hur hög belastningen blir. Vi känner en stor oro, en jättestor oro, utbrister Ingrid Allerstam.

– Risken som vi ser det är att den här svängen blir spiken i kistan. Att folk tänker: nu slutar jag inom sjukvården. Det är tungt att vårda covidpatienter även på vanliga vårdavdelningar, men om de är jättesjuka på vårdavdelningen så är de himla jättesjuka när de kommer till iva, annars kommer de inte innanför dörren, säger Carina Lenngren.