På torsdagseftermiddagen skrevs nytt kollektivavtal för handeln och strejken som var utlyst till i dag, fredag, blåstes av.

Arbetet återvänder till två berörda av strejkvarslet som vi intervjuat tidigare:

Rickard Hernandez, klubbordförande

Rösten är glad när Rickard Hernandez, klubbordförande på Ikea i Kungens Kurva i Stockholm, pratar om det nya avtal som tecknats för honom och kollegorna. Om inte parterna enats hade strejk brutit ut på deras arbetsplats i dag.

– Absolut, hundra procent, svarar Rickard Hernandez på om det avtal som nu är på plats var värt att varsla för.

En av de frågor som gläder honom är att avtalets minimilöner nu höjs. Det handlar om vilken lägsta lön som är tillåten vid nya anställningar.

Handels ville att den nivån skulle höjas lika mycket som de anställdas löner höjs enligt avtalet. Svensk Handel ville i stället frysa minimilönerna.

Nu höjs de med 90 procent av det lönepåslag som avtalet ger redan anställda de närmsta åren.

– Det borde det vara högre men det är någonting och det är viktigt. Svensk Handel ville ju inte göra något alls med minimilönerna från början. Det vore orättvist om man skulle komma in på arbetsmarknaden nu och få en betalning som har avtalats 2017, säger Rickard Hernandez.

Han har nyss fyllt 25 och därmed kvalificerat sig för att arbetsgivaren ska avsätta pengar till hans pension enligt de tidigare reglerna, som inneburit att han inte tjänat in till avtalspensionen förut.

Nu ska inbetalningar börja göras även för yngre anställda. Det är Rickard Hernandez också mycket nöjd med.

Löneökningarna för anställda landar på 1 358 kronor i månaden totalt under avtalsperioden, höjningen görs i två steg.

– Jag tycker det är okej, men inte mer än okej, säger Rickard Hernandez om den nivån.

Frågor om anställningsvillkor och system för ob-ersättning har varit viktiga för båda parter. Nu läggs de i gemensamma arbetsgrupper för fortsatt diskussion under avtalsperioden.  

Är det en bra lösning, eller är du frustrerad över att det inte kom något svar?
– Jag förstår att det är en början, att man måste sätta sig i grupper och diskutera de här sakerna. Det kan mynna ut i något bra och det hoppas jag verkligen att det gör.

Är det skönt att inte strejka i dag?
– Ja, det regnar ju, svarar han med ett skratt och fortsätter:

– Det är klart att jag vill att parterna ska enas hellre än att vi ska gå ut i strejk.

Han betonar att han är väldigt stolt över Handels i dag.

– Jag är stolt för jobbet alla klubbar gjorde och hur vi faktiskt var otroligt på tårna och redo för en stor strejk. 

Tomas Lundvall, Ica-handlare

Vid halv fem på torsdagen fick Tomas Lundvall besked om att ett nytt avtal var tecknat och att hans anställda på Ica Maxi-butiken i Linköping inte skulle ut i strejk idag, fredag.

– Det var en väldig lättnad, det har varit en väldig anspänning under drygt en veckas tid. Lite kast mellan hopp och förtvivlan, säger Tomas Lundvall och konstaterar att han sovit gott i natt.

Den senaste tiden har präglats av diskussioner med fackklubben, samtal med oroliga anställda och praktiska frågor så som hur matsvinnet ska hållas nere om butiken stängs för strejk.

Tycker du att det blev en rimlig nivå på avtalet?
– Jamen det tycker jag väl och huvudsaken är att båda parter är nöjda, då känns det bra för mig.

Han säger att man försökt höja tjänstgöringsgraden bland de anställda på hans butik.

– Vi har som mål att man ska kunna leva på sin lön som anställd i handeln och inte behöva jaga tider eller ha andra arbeten. Så jag tycker väl det är bra att minimilönerna höjs, säger han.

Där resonerar han lite annorlunda än arbetsgivarorganisationen Svensk Handel, som velat frysa minimilönerna.

Däremot stämmer han in i Svensk Handels önskan om att ändra ob-systemet så att det får lite mindre betydelse för inkomsten vilka tider man arbetat på. 

– Det slår lite fel mellan de anställda att de som jobbar mycket helg får mycket lön medan de som kanske jobbar mycket timmar i veckan inte får det till gagn, så någon liten utjämning kan jag tycka vore mest schysst.

Frågan om hur ob-systemet ska utvecklas är nu lagd i en arbetsgrupp som ska jobba vidare under avtalsperioden, vilket Tomas Lundvall tycker är bra.

Men framför allt pratar han om de praktiska aspekterna av att ett avtal är på plats, lättnaden i att strejken inte blir av. 

Nu på fredagen är det smörgåstårtans dag och Ica-handlaren är glad bland annat över att hålla öppet så att de förberedda tårtorna inte förgås.

– Dem måste man ju lägga några dagar innan, så vi hade gjort en massa. Då funderade man ju på om man ska göra smörgåstårta så det blir hur mycket som helst över om butiken måste stänga, men man vill ju kunna sälja när det blev som det blev också.