Efter att Handels och Svensk Handel kört fast i förhandlingarna om nytt kollektivavtal var strejk varslad till klockan tio på fredagen. Nu är den avblåst och nya avtal tecknade för detaljhandeln samt för e-handel och lager.

– Med det här avtalet ökar vi både jämställdheten och rättvisan. Vi har fått ett riktigt bra avtal, inte minst för dem med låga löner. Det gläder mig mycket, säger Handels ordförande Linda Palmetzhofer i ett pressmeddelande.

Karin Johansson, vd på Svensk Handel säger i ett pressmeddelande att det är en stor lättnad att hotet om strejk är avvärjt.

Fack och arbetsgivare har alltså godtagit ett bud från de medlare som tillsätts via Medlingsinstitutet när strejkvarsel lagts.

De nya avtalen gäller i 29 månader, från första november i år till sista mars 2023.

De ger löneökningar på totalt 1 354 kronor. Lönerna ökar i ett första steg med 774 kronor från första november i år, i ett andra steg med 580 kronor från första april 2022.

Det betyder inte att alla får just dessa summor. Lönepåslagen samlas i en pott där 80 procent delas lika medan 20 procent fördelas i lokala förhandlingar.

En central fråga för Handels var att även avtalens minimilöner skulle höjas enligt samma principer som de anställdas löner. Det är viktigt för facket eftersom personalomsättningen är hög, vilket gör att många nyanställda kliver in på miniminivå.

Nu höjs minimilönerna med 90 procent av krontalen ovan. Linda Palmetzhofer på Handels är nöjd, arbetsgivarnas ingångsvärde var att frysa nivån.

– De höjs inte i samma utsträckning, vilket varit viktigt för oss, säger å andra sidan Svensk Handels förhandlingschef Ola Axelsson om mimimilönerna.

Men han säger också att Svensk Handel gärna hade hållit tillbaka dem mer. Arbetsgivarna menar att trösklarna in på arbetsmarknaden sänks om man håller nere ingångslönerna.

När storleken på avtalets löneökningar räknats fram har man gjort extra påslag för löner som är lägre än 26 100 kronor. Det är i linje med LO:s låglönesatsning.

– Det känns väldigt, väldigt bra att vi har fått med en låglönesatsning. Både för dem som ännu inte är anställda, som kommer in på minimilönerna, och framför allt för dem som har en anställning i dag, säger Linda Palmetzhofer.

Hur man ska hantera satsningen på löner under 26 100 var en del i den oenighet som ledde till strejkvarslet. Arbetsgivarnas linje har varit att den ska rymmas inom en total kostnadsökning på 5,4 procent i avtalen.

Svensk Handel uppger nu att avtalens totala värde stannar där.

– Låglönesatsningen är betalad genom den lägre höjningen av ingångslönerna, säger Ola Axelsson till Arbetet.

Handels skriver i sitt pressmeddelande att de nya avtalen håller sig till industrins märke, med lönehöjningar som totalt ska vara ”runt 5,4 procent”.

Linda Palmetzhofer vill inte kommentera i termer av vad som ryms i procentsiffran, utan hänvisar till att handeln räknar sina löneökningar i krontal.

Frågan om hur låglönesatsningen ska betalas, om den ska komma utöver 5,4 procent eller inte, är central även i konflikten mellan HRF och Visita, där medling pågår efter strejkvarsel.

Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo säger nu i en kommentar till handelns nya avtal att myndigheten delar parternas uppfattning att avtalet ryms inom det kostnadsmärke på 5,4 procent som industrins avtal har satt.

Andra stora frågor, så som villkoren för allmän visstid och ob-ersättning i detaljhandelsavtalet, har Handels och Svensk Handel lagt i gemensamma arbetsgrupper som ska fortsätta arbeta med dem under avtalsperioden.

Avtalet innebär också att pengar till avtalspension ska börja betalas in för anställda yngre än 25 år, som är gränsen i dag.