Skottlossning utanför ett av Kriminalvårdens frivårdskontor. Klienter med knivar, skottsäkra västar och egna livvakter som kliver in i lokalerna.

Det är några av händelserna som låg bakom att Arbetsmiljöverket i våras ville stänga frivården på Kungsholmen i Stockholm, om inte arbetsgivaren kunde säkerställa att klienterna inte tar med sig vapen in i lokalerna.

Något Arbetet rapporterade om.

Men Arbetsmiljöverkets beslut stötte på patrull och hävdes av förvaltningsrätten.

Ett av problemen är att det saknas lagstöd för att visitera klienter i frivården. Man har helt enkelt inte rätt att leta efter vapen eller andra föremål hos besökarna.

Något som nu är på väg att ändras.

Nyligen kom regeringens lagförslag, ”Ökad ordning och säkerhet i frivården”, där man föreslår att säkerhetskontroller ska få genomföras.

Men det har tagit tid. Redan 2005 bad Kriminalvården regeringen om lagstiftning för att kunna kroppsvisitera klienter som besöker frivårdskontor.

Frågan har sedan bollats mellan Kriminalvården och regeringar av olika färg, för att nu alltså mynna ut i ett skarpt lagförslag.

Och det välkomnas.

– Det är mycket positivt. Det var ju inte ett orealistiskt krav från Arbetsmiljöverket att det inte ska komma in vapen på en arbetsplats. Men det är först när vi kan få metalldetektorer och röntgenutrustning, som vi kan säkerställa det, säger Göran Törnblom som är chef för frivården på Kungsholmen i Stockholm.

Han spekulerar i om Arbetsmiljöverkets beslut kan ha påskyndat lagstiftningsprocessen. 

– Om de hade kunnat stänga ett frivårdskontor så hade det ju gällt hela Sverige. Det hade gällt alla socialkontor och alla andra myndighetskontor där det finns en in- och utströmning av allmänhet. Så det hade ju fått oerhörda konsekvenser, påpekar Göran Törnblom.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2021. 

Det här är frivården

Frivården övervakar klienter som är villkorligt frigivna, har skyddstillsyn, samhällstjänst eller övervakas med hjälp av fotboja. 

Omkring 11 000 klienter finns i frivården, vilket är merparten av de som döms till kriminalvård.

Det finns 33 frivårdskontor över hela Sverige.

Fynd i frivården

Trots att det alltså inte är tillåtet att visitera klienterna har ett antal fynd rapporterats in. Mellan den 1 januari 2017 och den 1 juni 2019 upptäcktes:

  • 2 pistoler
  • 42 knivar eller vapen
  • 52 skyddsvästar 
  • 134 verktyg

Hot och våld i frivården

Åren 2016-2019 rapporterades:

  • 99 hot mot personalen
  • 6 fall av våld mot personalen
  • 50 hot mellan klienter
  • 3 fall av våld mellan klienter