Som Arbetet tidigare har berättat har Arbetsmiljöverket krävt att frivården vid Fridhemsplan i Stockholm ”säkerställer” att klienter inte tar med sig vapen till lokalerna.

Kravet ställdes efter att en skottlossning skett utanför kontoret 2018 samt vittnesmål om klienter som bär kniv, har på sig skottsäkra västar och tar med sig egna livvakter.

Om inte Kriminalvården såg till att leva upp till kravet om en vapenfri arbetsmiljö skulle verksamheten förbjudas där efter den 15 april. 

Men Kriminalvården överklagade och nu har förvaltningsrätten sagt sitt. Rätten går på arbetsgivarens linje och häver därmed Arbetsmiljöverkets beslut.

Göran Törnblom, chef på frivården Fridhemsplan, säger att beskedet är mycket glädjande.

”Jag tycker det är bra att förvaltningsrätten konstaterar att Arbetsmiljöverkets beslut varken var proportionerligt eller tillräckligt tydligt och preciserat.” skriver han i en mejlkommentar till Arbetet. 

Han har tidigare berättat för Arbetet om dilemmat som Arbetsmiljöverkets krav innebär.

Lagstöd saknas nämligen för att visitera klienter i frivården, därför är det svårt att helt säkerställa att ingen har med sig vapen, menar han.

– De ska säkerställa att inga vapen tas in i lokalen, sen hur det görs är inte vår sak att säga, sade Anette Wendel, inspektör på Arbetsmiljöverket, när Arbetet intervjuade henne nyligen.

Förvaltningsrätten skriver i domen att ”förbudet varken är proportionerligt eller tillräckligt utformat eller preciserat”.

Bland annat anser rätten inte att Arbetsmiljöverket är tillräckligt tydlig med vad som måste göras för att kravet – att säkerställa att inga vapen förs in i lokalen – ska anses vara uppnått.

Arbetsmiljöverket har dock fram till 1 april på sig att överklaga, men myndighetens presstjänst svarar att de inte hunnit ta ställning till ett eventuellt överklagande.

Emma Eriksson, huvudskyddsombud på arbetsplatsen, tyckte att det var bra att Arbetsmiljöverket reagerade.

Inför förvaltningsrättens beslut sa hon så här till Arbetet:

– Jag tycker att det är bra att Arbetsmiljöverket reagerar. Vår oro handlar om att klienter som inte ska mötas ändå möts och att en allvarlig situation ska uppstå där vi hamnar emellan.