En skottlossning utanför kontoret 2018. Klienter som bär knivar och har på sig skottsäkra västar. Som har egna livvakter med sig. 

Det är bakgrunden till varför Arbetsmiljöverket till slut ställde det ultimata kravet: frivården Fridhemsplan i Stockholm måste ”säkerställa” att klienter inte för in vapen i lokalerna – annars blir det den 15 april förbjudet att bedriva verksamheten där.

Kriminalvården har överklagat beslutet och troligen tas det upp i förvaltningsrätten i Stockholm den här eller nästa vecka. 

– Jag tycker att det är bra att Arbetsmiljöverket reagerar. Vår oro handlar om att klienter som inte ska mötas ändå möts och att en allvarlig situation ska uppstå där vi hamnar emellan, säger Emma Eriksson, huvudskyddsombud på arbetsplatsen. 

Men det finns ett stort dilemma för arbetsgivaren. Nämligen att det i dag saknas lagstöd för att visitera klienter i frivården.

Kriminalvården har uppvaktat justitiedepartementet för att få till en ändring, men än har inget hänt. Det gör det till exempel omöjligt för frivården att sätta upp larmbågar.

Det skulle få stora konsekvenser genom att det blir det ett kraftigt avbrott i rättskedjan. Då kan vi inte handlägga de ärenden som vi är skyldiga att handlägga

Göran Törnblom chef på frivården Fridhemsplan

Och eftersom frivården Fridhemsplan delar entré med andra får de inte heller ha övervakningskamera. 

– De ska säkerställa att inga vapen tas in i lokalen, sen hur det görs är inte vår sak att säga, säger Anette Wendel, inspektör på Arbetsmiljöverket. 

Till frivården kommer bland annat de som är villkorligt frigivna, har skyddstillsyn eller som övervakas med fotboja.

De får stöd och deltar i olika program för att få hjälp att lämna kriminalitet. 

Göran Törnblom är chef på frivården Fridhemsplan där ungefär 100 anställda jobbar. Han berättar att myndighetens jurister försöker reda ut vad beslutet från Arbetsmiljöverket skulle innebära om förvaltningsrätten slår fast att det är det som ska gälla. 

– Jag är lite spänd kring hur det här ska tolkas. Kan verkligen Arbetsmiljöverket göra så här när de vet att vi inte har lagstöd för inpasseringskontroll? säger Göran Törnblom. 

Vad innebär det om ni måste stänga ert frivårdskontor?
– Det skulle få stora konsekvenser genom att det blir det ett kraftigt avbrott i rättskedjan. Då kan vi inte handlägga de ärenden som vi är skyldiga att handlägga.

Upplever du att dina anställda är oroliga för säkerheten?
– Vi har en god säkerhetsnivå men det är klart att alla människor är rädda för vapen och skottlossning.

Han bekräftar att det har förekommit att klienter burit vapen, dock ej skjutvapen. De har också haft skottsäkra västar och egna livvakter med sig.

– Det har förekommit men vi är noga med att rapportera det. Men det är väldigt svårt att säkerställa att vapen inte tas med in i våra lokaler, då frivården är en del av det öppna samhället. Öppenheten är själva poängen med vår verksamhet, säger Göran Törnblom och tillägger att inga vapen använts inne i lokalerna.

Enligt huvudskyddsombudet ska dock skjutvapen ha förts in i lokalen.

Göran Törnblom betonar att det inte finns någon hotbild mot personalen. På frivården Fridhemsplan handlar det i stället om att hålla koll på vilka klienter som inte bör mötas i lokalerna för att undvika uppgörelser.

Ofta är det unga killar, enligt Göran Törnblom. Han berättar att det är svårare nu än tidigare att kartlägga gängbildning, bland annat eftersom personer byter gäng i större utsträckning.

Vår oro handlar om att klienter som inte ska mötas ändå möts och att en allvarlig situation ska uppstå där vi hamnar emellan

Emma Eriksson, huvudskyddsombud

– Därför tar vi extra höjd för att de byter gäng och att det finns gäng som utkristalliserats ur gamla gängbildningar. Vi har veckovisa rapporter från polis och socialtjänsten.

Hösten 2021 planerar frivården Fridhemsplan att flytta till nya lokaler och då kommer det bli lättare att hålla koll på vilka som besöker lokalerna, menar Göran Törnblom.

Huvudskyddsombudet Emma Eriksson instämmer i att nya lokaler behövs. 

– De här lokalerna är inte bra ur ett säkerhetsperspektiv, säger hon. 

Göran Törnblom undrar vad som händer om förvaltningsrätten går på Arbetsmiljöverkets linje. Vilka konsekvenser det kan få för övrig frivård och andra myndigheter. 

Kriminalvården har två gånger tidigare överklagat i samma ärende – men då gällde det en annan fråga.

Arbetsmiljöverkets beslut är ett så kallat omedelbart förbud. Det innebär att förbudet mot att driva verksamheten gäller från 15 april oavsett om rättslig prövning pågår.

Kriminalvården ville att beslutet skulle skjutas upp medan frågan prövades rättsligt men det blev nej i förvaltningsrätten och kammarrätten sa nej till att ta upp den frågan.