Sex fler kontor blir kvar jämfört med den ursprungliga planen. Det är Arbetsförmedlingens besked kring de kontorsnedläggningar som pågått på myndigheten sedan de stora budgetnedskärningarna 2019.

Det framgår av en rapport som myndigheten på fredagen lämnade till regeringen. Rapporten är svar på ett redovisningsuppdrag kring hur Arbetsförmedlingen ska säkra lokal närvaro i hela landet.

I början av 2019 hade Arbetsförmedlingen egna kontor i 218 kommuner.

Enligt rapporten kommer nu den lokala närvaron att bestå av 88 fast bemannade kontor samt 24 kontor dit Arbetsförmedlingen reser vid förbokade möten. Till det tillkommer 102 ”samarbetslösningar”, bland annat på statens servicekontor ute i landet.

82 kommuner blir helt utan arbetsförmedling. Här har myndigheten gjort bedömningen att ett närliggande kontor eller en närliggande samarbetslösning i annan kommun ”utgör en tillräcklig och ändamålsenlig närvaro i kombination med den service som erbjuds via andra servicevägar”.

Tidigare i veckan riktade Sveriges kommuner och regioner, SKR, skarp kritik mot Arbetsförmedlingens lokala närvaro efter kontorsnedläggningarna.

I en enkätundersökning med kommunanställda från SKR säger bland annat 78 procent av kommunerna att Arbetsförmedlingens resurser på lokal nivå inte räcker för att leverera det stöd som myndigheten har i uppdrag att utföra.

Enligt Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar handlar det om att både kommunerna och Arbetsförmedlingen måste justera sina förväntningar.

– Vi måste ha förväntningar på varandra som är realistiska, inte minst i den här coronapandemin. Både vi och kommunerna har tuffa situationer. Vi har behövt fokusera mycket på de som blir arbetslösa just nu och att de ska få individersättning, så att de inte i slutänden hamnar hos kommunen.

Hon betonar också att Arbetsförmedlingen å sin sida har stora förväntningar på kommunerna som inte alltid infrias.

– Vi kan inte utföra vårt jobb om inte de levererar utbildningsplatser. Där  vet jag att man har haft det tufft med lärartäthet och annat och det har jag stor respekt för.

Upplever  du att kommunerna har en bild av ert uppdrag som inte stämmer?

– Vi har tappat 3 000 medarbetare och det är den direkta orsaken till att vi fick avveckla så många kontor i sådan hast. Jag ser det som ett rätt gott  betyg att de vill ha mer av Arbetsförmedlingen.

Nästan alla kommuner säger i enkätundersökningen från SKR att de utför uppgifter som egentligen borde ligga på Arbetsförmedlingens bord. Det kan handla om att hjälpa till att tyda beslut eller skriva aktivitetsrapporter, eller till och med skjutsa arbetslösa till Arbetsförmedlingen. SKR beskriver situationen som ”en oacceptabel övervältring av uppgifter på kommunerna”-

– Man måste vara väldigt tydlig  med vad var och ens arbetsuppgift är. Att göra en gränsdragning mellan arbetsmarknadspolitik och socialpolitik. Och där måste vi ta en riktigt genomgripande diskussion kring vad staten ska göra och vad kommunen ska göra. Vi har varit en av de myndigheter med allra bäst lokal närvaro när det gäller kontor. Nu är vi inte det på samma sätt och då måste vi hitta samarbetsformer, säger Maria Mindhammar.

Om en arbetslös bor långt från Arbetsförmedlingen. Vem har ansvaret att hjälpa hen dit?

– Det är väldigt svårt att säga i ett individuellt ärende. Men jag tror också att det är nödvändigt att hjälpa våra medborgare att bli ytterligare digitala.

Hela omorganisationen är ännu inte på plats. Kommer missnöjet från kommunerna att gå ner fram över?

– Jag hoppas alltid att missnöjet går ner när vi levererar i olika delar. Men det är klart att så länge vi inte har rätt förväntningar på varandra så kommer vi inte att mötas.

Har ni resurser i dag att genomföra den lokala närvaron?

– Vi har lagt fram en plan som vi tror på. Vi tror att den kommer att ge ett bra samarbete framöver. Men med coronapandemin och reformeringen av Arbetsförmedlingen så är det jättesvårt att göra bedömningen om det räcker eller inte.