De opartiska ordförandena, som leder avtalsförhandlingarna inom industrin, lämnade en första skiss till nya avtal i går, måndag.

Enligt skissen ska avtalen sträcka sig från den 1 november 2020 till den 31 mars 2023, alltså 29 månader.

En så pass lång avtalsperiod är en förutsättning för att vårens överenskommelse mellan LO och Svenskt Näringsliv om bättre avtalspensioner för arbetare ska förverkligas.

Skissen delar upp avtalsperioden i tre delar: en från den 1 november 2020 till den 31 mars 2021, följd av två delar på tolv månader vardera.

Däremot preciserar inte de opartiska ordförandena vilka datum lönerna ska revideras.

– Avtal som sträcker sig över en längre tid kan spela en viktig stabiliserande roll på arbetsmarknaden, säger Per Widolf, förhandlingschef vid Industriarbetsgivarna.

Även Teknikföretagens förhandlingschef Tomas Undin bedömer att 29 månader långa avtal kan bli ”en stabiliserande kraft på en osäker arbetsmarknad”.

Men en förutsättning för en lång avtalsperiod är att både företag som inte har påverkats av pandemin och företag som har drabbats hårt kan leva med löneökningarna, tillägger Teknikföretagen.

På Arbetets fråga om Teknikföretagen alltså vill göra löneökningarna flexibla svarar Tomas Undin:

– Nja, det blir ingen vidare normering av det. Men avtalet måste gå att tillämpa också i företag med låg betalningsförmåga. En lösning skulle kunna vara att sista året i avtalet är uppsägningsbart.

Facken inom industrin är alltså beredda att förhandla vidare utifrån avtalsskissen, men ställer upp ännu tydligare villkor för en lång avtalsperiod än arbetsgivarna.

– Vi har sagt till de opartiska ordförandena att vi är beredda att se på avtal som är 17 respektive 29 månader långa, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä.

– Men oavsett om det blir 17 eller 29 månader är en förutsättning att pensionsöverenskommelsen mellan LO och Svenskt Näringsliv genomförs.

Det villkoret ska ses i ljuset av att pensionsöverenskommelsen uttryckligen förutsätter avtal som löper till våren 2023.

Också Unionens ordförande Martin Linder understryker att fackens utgångspunkt egentligen är en kortare avtalsperiod.

– Vi formulerade våra avtalskrav utifrån ettåriga avtal. Det kan vara möjligt att teckna längre avtal om ett antal förutsättningar är på plats. Men då ska löneökningarna vara bra, vi ska få ytterligare avsättningar till flexpensionen, och våra krav om jämställdhet och kompletterande ersättning vid vård av sjuka barn ska tillgodoses.

De opartiska ordförandena ska nu väga samman parternas synpunkter, och så småningom presentera en så kallad hemställan – ett mer komplett förslag till avtal.

Där kommer löneökningarna, som i avtalsskissen bara markeras med bokstäverna X och Y, att preciseras.